“Η τσάντα στο σχολείο”

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ? ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. Φ7/219218/Δ1/13-12-2017, εφαρμοστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και της με αρ. 14/16-1-2018 απόφασης του Συλλόγου διδασκόντων του Σχολείου, τίθεται σε εφαρμογή η δράση: «Η τσάντα στο σχολείο».

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης θα πραγματοποιηθεί όπως παρακάτω:

  • Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018
  • Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018
  • Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018
  • Παρασκευή 27 Απριλίου 2018
  • Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 και
  • Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018

Αυτή τη μέρα κάθε μήνα οι μαθητές θα αφήνουν τη σχολική τους τσάντα στο Σχολείο, χωρίς περαιτέρω κατ? οίκον εργασίες για το συγκεκριμένο σαββατοκύριακο αλλά και  χωρίς αυτό να σημαίνει εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών.

Ο κάθε εκπαιδευτικός θα ενημερώσει λεπτομερώς τους μαθητές του για την υλοποίηση της δράσης και για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα Παρασκευής ? Δευτέρας, που θα ισχύει για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.