ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η Διευθύντρια,  όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Νυδριού, με την παρούσα επιστολή εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες για την αξιέπαινη και αξιόλογη δωρεά στο Σχολείο μας, δέκα (10) βιντεοπροβολέων (projectors) από το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων και δύο (2) από τους πλοιοκτήτες της Εταιρείας MAKEDONIA PALACE, Σπ. & Κων. Κτενάς

Η προσφορά του τεχνολογικού αυτού εξοπλισμού θα εκσυγχρονίσει τη διαδικασία της μάθησης καθώς οι μαθητές μας θα ασκούνται με νέα διδακτικά εργαλεία για τον κόσμο του αύριο που τους ανήκει.

Αυτές οι ενέργειες αποτελούν πρότυπο και θα πρέπει να αναδεικνύονται ώστε να βρίσκουν μιμητές και να γνωρίζουν όλοι τις πράξεις προσφοράς.

Θερμές οι ευχαριστίες μας και πολλές οι ευχές μας για καλές γιορτές!

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2023-2024

Θέμα: «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 

Στo Nυδρί  και στο Γραφείο του Σχολείου   σήμερα Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:15, συνήλθε σε συνεδρίαση ο Σύλλογος διδασκόντων του Σχολείου  που απαρτίζεται από τους:

1.Φλώρου Αικ., Δ/ντρια10.Σιδηρά Μ.  
2.Θερμού Όλγα, Υπ/ντρια11.Σβαρνιάς βασίλειος  
3.Βαργιάμη Μαρ.12.Σκλαβενίτης Φ.  
4.Δαγκούνα Ιω.13.Τζέλλα Παν.  
5.Κοσσυβάκη Χρ.14.Χρήστου Αφροδίτη  
6.Κύρου Άρτεμις15.  Φατούρου Ιου.  
7.Κατσάνου Φωτεινή16.      Κορέλη Καρολίνα  
8.Λιολιούση Δάφνη 17. Θερμού Γεωργία  
9.Ξουριά Βας.    

 ύστερα από πρόσκληση της Δ/ντριας με θέμα:

Προγραμματισμός – Υλοποίηση της δράσης του Ι.Ε.Π. 

«Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 

     Ο  Σύλλογος  Διδασκόντων αφού διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε απαρτία, ύστερα από διαλογική    συζήτηση  και  λαμβάνοντας  υπόψη:

 1. Την με αριθμ. Πρωτ.94236/ΓΔ4/ ΦΕΚ Β 3567/04.8.2021 Υ.Α.: « Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων»
 •   Το υλικό των επιμορφωτικών συναντήσεων του ΙΕΠ  στην πλατφόρμα 21 εργαστήρια δεξιοτήτων όπου συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί του σχολείου μας
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2003&fbclid=IwAR2uHjfsSjl_JHyyskIQL1cRkcbE269zOJHM9UIXlXk_wP5B2FpC-DoFpIg

      4.Την εισήγηση της Δ/ντριας του Σχολείου η οποία ανέφερε:

 • θα συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, ΠΕ70. Θα υπάρχει συνεργασία, αλλά ο καθένας θα προσαρμόζει τις δραστηριότητες στις ανάγκες της τάξης και στις προσωπικές του ιδιαίτερες δεξιότητες.
 • Η Ε΄ τάξη σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης θα υλοποιήσουν πρόγραμμα σχολικής διαμεσολάβησης.
 • Θα αναπτύξουμε συνεργασία με τη Διεύθυνση Π.Ε., με τους γονείς και το Σχολικό Συμβούλιο, με φορείς και ειδικούς Επιστήμονες της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.
 • Η διάχυση του έργου θα γίνεται από το ιστολόγιο του σχολείου, από προσωπικές ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών και από τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
 • Θα ενημερώνονται οι γονείς για το πρόγραμμα και την εξέλιξη του και θα επιδιώκεται η εμπλοκή και η συνεργασία τους.
 • Θα γίνεται συστηματική αξιολόγηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές και θα δημιουργηθούν ατομικοί φάκελοι με τις εργασίες των παιδιών ανά θεματικό κύκλο.
 • Από τους 4 θεματικούς κύκλους θα επιλεγούν υποενότητες (σχέδια δράσης των τμημάτων) σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών. Τα παιδιά θα δουλεύουν σε ομάδες. Θα θέτουν προβληματισμούς και θα προσπαθούν να τους επιλύσουν.
 • Θα έχουν ευκαιρίες να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους μέσα από την αναζήτηση και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη χρήση νέων εργαλείων – Μεθόδων Εκπαίδευσης. Όλες οι δράσεις ως επίκεντρο την αυτενέργεια, την αυτονομία ώστε  να κάνουν ευχάριστη τη διαδικασία της μάθησης.
 • Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών. 

Όραμα του Σχολείου Σε μία εποχή έντονων πνευματικών, κοινωνικών, οικονομικών περιβαλλοντικών αλλά και υγειονομικών προκλήσεων, καθίσταται παράγοντας στρατηγικής σημασίας το σύγχρονο Σχολείο να διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο όραμα που να μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Το Σχολείο, μέσω της μαθησιακής διαδικασίας και των καθημερινών πρακτικών, θα πρέπει να εφοδιάζει τους μαθητές με γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και οράματα προκειμένου να σχεδιάσουν ένα καλύτερο μέλλον, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και εξέλιξης της κοινωνίας μας. Για το δικό μας σχολείο αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής τίθεται στο επίκεντρο μιας τέτοιας προσέγγισης και είναι επιτακτική η αναγκαιότητα καλλιέργειας σύγχρονων δεξιοτήτων. Ο βασικός μας στόχος θα είναι ένα Σχολείο, το οποίο θα επιδιώκει: 

 • Την εξωστρέφεια με τη διαμόρφωση ενός δημιουργικού, ανοικτού εκπαιδευτικού κλίματος,
 • Την ευαισθησία για το περιβάλλον και αειφορία
 • Τη βιωματικότητα και την ενεργό συμμετοχή που δημιουργεί καινοτομία.
 • Την συμπερίληψη η οποία αξιοποιεί τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαφοροποιημένες ανάγκες και ικανότητες των μαθητών, καλλιεργώντας δεξιότητες ζωής και μάθησης.
 • Τον ψηφιακό εγγραμματισμό που προωθεί αρμονικά τις συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και ομαδικού πνεύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω είναι ο ανοιχτός διάλογος με την κοινωνία: τους μαθητές, τους γονείς, την εκπαιδευτική κοινότητα, τους ειδικούς επιστήμονες, τους ανθρώπους δηλ. στους οποίους απευθύνεται. Ο διάλογος θα στηρίζεται σε δημοκρατικές διαδικασίες που θα τυγχάνουν ευρείας αποδοχής και συναίνεσης, προσδίδοντας έναν διαχρονικό χαρακτήρα στο όραμα αυτό.     
 • Τελικός στόχος μας είναι να έχουμε ένα σχολείο σύγχρονο, δημοκρατικό, το οποίο να «χωράει» όλους τους μαθητές παρέχοντάς τους ίσες ευκαιρίες, ένα σχολείο που να σέβεται και να ενθαρρύνει την ετερότητα και παράλληλα να αποβλέπει στην ολόπλευρη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.    
 •  Ειδικοί στόχοι της δράσης της σχολικής μας μονάδας είναι οι ακόλουθοι: Η καλλιέργεια της συνεργασίας, όχι μόνον ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αλλά και τους γονείς και τους λοιπούς φορείς της τοπικής κοινωνίας. Η εκπαίδευση στις ανθρωπιστικές αξίες, την ευαισθησία, τη δημιουργικότητα, τον εθελοντισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, και ειδικότερα του ψηφιακού και τεχνολογικού εγγραμματισμού. Η δημιουργία ενός ασφαλούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει την αυτοεκτίμηση ενώ παράλληλα θα προάγει τον αλληλοσεβασμό. Η δημιουργική διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας, με ταυτόχρονη υπέρβαση του εθνοκεντρισμού, του φανατισμού και της μισαλλοδοξίας. Η διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων αυριανών πολιτών, των οποίων οι στάσεις και οι πράξεις θα διέπονται από αξίες και ιδανικά. Η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών μας και οι ίσες ευκαιρίες για όλους.    

          α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι        ο  μ  ό  φ  ω  ν  α

 1. Α Π Ο Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι  να υλοποιήσει  τη ΔΡΑΣΗ «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»σε όλες τις τάξεις όπως ορίζεται από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 2. Ν Α  Κ Α Τ Α Γ Ρ Α Φ Ο Υ Ν  τα ονόματα της ομάδας των εκπαιδευτικών που θα εργαστούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης (Παιδαγωγική Ομάδα). Συγκεκριμένα η Παιδαγωγική Ομάδα αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς  της σχολικής μας μονάδας και όπως καταγράφεται παρακάτω: 

Α1-Α2 Τάξη: ( ΠΕ 70 )  Θερμού Γεωργία, Σιδηρά-Βαρτανίδη Μαρία

Β1-Β2 Τάξη: ( ΠΕ 70 )  Κύρου Άρτεμις, Χρήστου Αφροδίτη

     Γ1-Γ2 Τάξη: ( ΠΕ 70 )  Φατούρου Ιουλία, Λιολιούση Δάφνη

Δ1-Δ2 Τάξη: ( ΠΕ 70 ) Κοσσυβάκη Χρυσούλα, Κατσάνου Φωτεινή

Ε1-Ε2 Τάξη: ( ΠΕ 70 )  Κορέλη καρολίνα

ΣΤ1-ΣΤ2 Τάξη: ( ΠΕ 70 )  Σβαρνιάς Βασίλειος, Βαργιάμη Μαριάννα 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Ζ Ε Ι την υλοποίηση της Δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» ως εξής: 

 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΟκτώβριος – Νοέμβριος
ΤΑΞΗΘΕΜΑΤΙΚΗΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗΤΙΤΛΟΣ
Α  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ –ΕΥ ΖΗΝΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΑΥΤΟΜΕΡΙΜΝΑ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ«ΤΡΩΩ ΥΓΙΕΙΝΑ, ΖΩ ΣΩΣΤΑ»
Β  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥΖΗΝΨυχική & συναισθηματική υγείαΤα συναισθήματά μου με κάνουν δυνατό
Γ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΤα σχολεία αναζητούν την ιστορία τουςΤο παλιό σχολείο
Δ  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝΔιατροφή – Αυτομέριμνα – ΑσφάλειαΠράσινες τηγανητές ντομάτες και άλλα φρούτα
Ε  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ & ΕΝΕΡΓΩΕθελοντισμός – διαμεσολάβησηΕγώ κι εσύ βρίσκουμε λύσεις μαζί
ΣΤΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  Κλιματική αλλαγή –φυσικές καταστροφέςΜαθαίνουμε για τις πλημμύρες
ΤΑΞΗΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΔεκέμβριος – Ιανουάριος
 ΘΕΜΑΤΙΚΗΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗΤΙΤΛΟΣ
Α  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ & ΕΝΕΡΓΩΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ & ΕΥΘΥΝΗ«ΤΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ»
Β    ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΦυσικές καταστροφές – πολιτική προστασίαΠροστατεύομαι από τις φυσικές καταστροφές, είμαι ασφαλής
ΓΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΦυσικές καταστροφέςΤι ξέρεις για τις πλημμύρες;
ΔΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οικολογία- παγκόσμια και φυσική κληρονομιάDirty stories – Σκέφτομαι πριν το πετάξω
Ε  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝΨυχική και συναισθηματική υγεία – πρόληψηΔες το θετικά!
ΣΤΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ & ΕΝΕΡΓΩΑνθρώπινα δικαιώματα – ΣυμπερίληψηΓνωριμία με τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΦεβρουάριος – Μάρτιος
ΤΑΞΗΘΕΜΑΤΙΚΗΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗΤΙΤΛΟΣ
Α  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ & ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ«DIRTY STORIES: ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΕΤΑΞΩ»
ΒΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΚοινωνική Συναίσθηση & ΕυθύνηΕθελοντισμός – διαμεσολάβηση
ΓΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ & ΕΝΕΡΓΩΣυνεργασία – συνεργατικότηταΌλοι μαζί στη σχολική ζωή
ΔΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ & ΕΝΕΡΓΩ  Ανθρώπινα διακιώματαΈχω και εγώ δικαιώματα, είμαι παιδί
ΕΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΦυσικές καταστροφές –  πολιτική προστασίαΤο κλίμα αλλάζει… εσύ θα λάβεις δράση;
ΣΤΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ  Επιχειρηματικότητα –αγωγή σταδιοδρομίαςΤα επαγγέλματα του μέλλοντος
 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΑπρίλιος – Μάιος
ΤΑΞΗΘΕΜΑΤΙΚΗΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗΤΙΤΛΟΣ
ΑΔΗΜΙΟΥΡΓΩ &ΚΑΙΝΟΤΟΜΩSTEM –ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ«ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
ΒΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΔημιουργική σκέψη και ΠρωτοβουλίαΕπιχειρηματικότητα – Αγωγή Σταδιοδρομίας-  Γνωριμία με τα επαγγέλματα
ΓΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝΥγεία, διατροφήΔόντια γερά, τρώγοντας υγιεεινά
ΔΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩSTEM  Εκπαιδευτική ΡομποτικήStop motion animation Όταν οι εικόνες κινούνται
ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΩ &  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩSTEM-  εκπαιδευτική ρομποτικήΟι τέσσερις εποχές
ΣΤΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝΓνωρίζω το σώμα μου – σεξουαλική διαπαιδαγώγησηΜεγαλώνοντας αλλάζω… τι μου συμβαίνει;

Α κ ρ ι β έ ς    Α ν τ ί γ ρ α φ ο   του  παρόντος  Πρακτικού  θα κοινοποιηθεί: 

 1. Στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
 2. Και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα  του σχολείου

  Η πράξη αυτή αφού συντάχτηκε, εγκρίθηκε και υπογράφεται όπως παρακάτω.

                Η Δ/ντρια  του Σχολείου                                                              Οι εκπαιδευτικοί

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές,
για να λειτουργήσει το σχολείο μας ομαλά και αποδοτικά θα πρέπει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.
Οι κανόνες αυτοί:

 1. Είναι σύμφωνοι με όλες τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν την εκπαίδευση και ειδικότερα τη λειτουργία των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Βάζουν όρια, κατανέμουν ρόλους, αναθέτουν ευθύνες και στοχεύουν στη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας.
 3. Η εφαρμογή του κανονισμού αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας ( εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών, γονέων)
  Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
  Α. Φοίτηση –απουσίες
 4. Η φοίτηση στο σχολείο σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία είναι υποχρεωτική. Οι απουσίες καταγράφονται καθημερινά από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και για το θέμα υπάρχει αλληλοενημέρωση σχολείου – οικογένειας.
 5. Για την τακτική φοίτηση των μαθητών/τριων υπεύθυνοι είναι οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.
 6. Οι μαθητές/τριες τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).
 7. Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.)
  Αν το παιδί παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα ίωσης, να παραμένει στο σπίτι και να ενημερώνετε το σχολείο.
 8. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές/τριες των Α’ και Δ΄ Τάξεων.
  Γ. Προσέλευση – αποχώρηση
 9. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και να παραμένουν στον προαύλιο χώρο . Γίνεται η πρωινή συγκέντρωση και μεταβαίνουν στην τάξη τους με τον εκπαιδευτικό που διδάσκει την πρώτη ώρα. Σε κακές καιρικές συνθήκες συγκεντρώνονται στον διάδρομο του ισογείου με την επίβλεψη του εκπαιδευτικού της πρωινής υποδοχής και στη συνέχεια των εφημερευόντων εκπαιδευτικών, χωρίς να ενοχλούν και να περιφέρονται στους χώρους του σχολείου. Στην αίθουσα τους υποδέχεται ο εκπαιδευτικός που έχει μάθημα την πρώτη ώρα
 10. Η πρωινή προσέλευση των μαθητών/τριων θα είναι αυστηρά μέχρι τις 8.15. Μετά την έναρξη των μαθημάτων θα γίνονται δεκτοί στο σχολείο στο πρώτο διάλειμμα στις 9.40. Η είσοδος των μαθητών/τριων που καθυστέρησαν θα γίνεται αφού ενημερωθεί η διευθύντρια ή ο εκπαιδευτικός της τάξης.
 11. Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν .
 12. Η επίσκεψη και η παραμονή των γονέων στις αίθουσες, την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται. Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο μόνο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και μετά από άδεια της Δ/ντριας.
 13. Η Δ/ντρια είναι υποχρεωμένη για την ασφάλεια των παιδιών να διατηρεί τις θύρες εισόδου και εξόδου κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.
 14. Οι μαθητές/τριες που έχουν δηλωθεί ότι φεύγουν με γονείς, είναι αυτοί που φεύγουν πρώτοι, ακολουθούν οι μαθητές που φεύγουν με τα πόδια και ασυνόδευτοι και μένουν οι μαθητές που μεταφέρονται με λεωφορείο οι οποίοι και συγκεντρώνονται στο χώρο που έχει οριστεί από το σχολείο και περιμένουν την άφιξή του. Οι μαθητές/τριες μέσα στο λεωφορείο πρέπει να φορούν ζώνες ασφαλείας, να μη διαπληκτίζονται και να μη μετακινούνται και να υπακούουν στις υποδείξεις της συνοδού ή του οδηγού.
  8.Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου
  (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα που υπογράφει για την ώρα της αναχώρησης στο σχετικό έντυπο που υπάρχει στο Γραφείο των εκπαιδευτικών, φυσικά, αφού έχει ενημερωθεί, γι’ αυτό ο δάσκαλος της τάξης.
 15. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τελευταία ώρα αποχωρούν από την τάξη αφού έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές από αυτή.
 16. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά το γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που σχολούν, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.
  Το ημερήσιο διδακτικό ωράριο, διαμορφώνεται ως εξής:
   8:15 – 09:40 1ο διδακτικό δίωρο
   09:40 – 10:00 διάλειμμα
   10:00 – 11:30 2ο διδακτικό δίωρο
   11:30 – 11:45 διάλειμμα
   11:45 – 12:25 5η διδακτική ώρα
   12:25 – 12:35 διάλειμμα
   12:35 – 13:15 6η διδακτική ώρα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΩΡΑ
  13.15-13.20
  Προσέλευση μαθητων στις αίθουσες σίτισης
  13.20-14.00
  Διατροφική Αγωγή –σίτιση-ανάπαυση
  14.00-14.15
  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
  14.15-15.00
  1η διδακτική ώρα (Μελέτη- προετοιμασία)
  15.00-15.15
  15:15-16:00
  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
  2η Διδακτική ώρα- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 17. Οι μαθητές/τριες που έχουν εγγραφεί στο ολοήμερο πρόγραμμα το παρακολουθούν ανελλιπώς κι όχι επιλεκτικά κάποιες μέρες.
 18. Κανένας άλλος μαθητής/τρια δεν πρέπει να βρίσκεται τις ώρες λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος στο σχολείο.
 19. Η αποχώρηση γίνεται μόνο κατά τις ώρες που έχουν δηλώσει οι γονείς.
  Δ. Πρωινή προσευχή
  Υπό κανονικές συνθήκες, πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν.
  Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές/τριες έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.
  Ε. Επισκέψεις- σχολικές εορτές
  Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται για τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων Πρωτοβάθμιας σχολικές δράσεις εκτός σχολείου (π.χ. εκπαιδευτικές εκδρομές, σχολικοί περίπατοι, διδακτικές επισκέψεις κλπ), σύμφωνα με όσα ορίζονται στις υπ’ αριθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ Β’ 2888) και 20883/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ Β’ 456) αποφάσεις που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/τριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. Τέτοιες είναι οι εορτασμοί εθνικών εορτών και επετείων, αλλά και όποιες άλλες εκδηλώσεις προγραμματιστούν από το Σχολείο.
 20. Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής, γι αυτό οι μαθητές/τριες απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο και ειδοποιούν τον εκπαιδευτικό ή τη Δ/ντρια.
 21. Η συμπεριφορά τους κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα.
 22. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται. Για παράδειγμα στις Εθνικές γιορτές ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο.
 23. Κάθε έξοδος μαθητών/τριων απ’ το σχολείο για επίσκεψη απαιτεί ενημέρωση και έγγραφη συγκατάθεση του γονέα
  ΣΤ. Εξωσχολικά υλικά
 24. Δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν οι μαθητές/τριες στο σχολείο μπάλες και παιχνίδια ή άλλα υλικά εκτός των σχολικών ειδών για χρήση του ημερήσιου προγράμματος. Το ανάλογο υλικό παρέχεται από το σχολείο ή έχει συμφωνηθεί να υπάρχει στην τάξη με τον υπεύθυνο δάσκαλο
 25. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.
 26. Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές/τριες. Κάθε κινητό που
  εντοπίζεται θα παρακρατείται από τη Δ/νση και θα παραδίδεται στον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας.
  Η. Επίδοση και αξιολόγηση μαθητών/τριων
 27. Κάθε μαθητής/τρια αποτελεί μια ιδιαίτερη ξεχωριστή προσωπικότητα και έχει τις δικές του ανάγκες, τα δικά του προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεση. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών/τριων και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων.
 28. Ο εκπαιδευτικός που γνωρίζει την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών/τριων του, αντιμετωπίζει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματά τους.
 29. Ο εκπαιδευτικός με την καθημερινή επαφή και επικοινωνία, φροντίζει να εξασφαλίσει την τάξη, την ησυχία, το ήρεμο κλίμα και την αρμονική συνεργασία όλων.
 30. Η αξιολόγηση των μαθητών/τριων συνδιαμορφώνεται από: Τη συμμετοχή του στο μάθημα και τις καθημερινές εργασίες της τάξης Την καθημερινή προφορική επίδοσή του στο μάθημα της ημέρας Την επίδοσή του στις γραπτές επαναληπτικές δοκιμασίες Την επιμέλεια και τη συνέπεια στις εργασίες που έχει για το σπίτι Τη συμμετοχή και συμπεριφορά του στην ομάδα που ανήκει
  Θ. Παιδαγωγικός έλεγχος
  Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Γενικότερα, καταβάλλεται προσπάθεια οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν και να ξανασκέφτονται τη συμπεριφορά τους, να γνωρίζουν εκ προοιμίου τις συνέπειες των πράξεων τους και να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία τους, αλλά και τις κείμενες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, την ψυχολόγο, την κοινωνική λειτουργό και τον Σύλλογο Διδασκόντων, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους.
  Η στενή συνεργασία σχολείου- γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη αποδεκτή συμπεριφορά των παιδιών τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. Από τη φετινή σχολική χρονιά και με την καθοδήγηση και υποστήριξη του Συμβούλου Εκπαίδευσης θα αρχίσει να υλοποιείται το πρόγραμμα της σχολικής διαμεσολάβησης. Η σχολική διαμεσολάβηση, είναι η εφαρμογή μιας δομημένης διαδικασίας για την επίλυση των δυσκολιών και των συγκρούσεων στο σχολείο. Κατά την εφαρμογή της διαμεσολάβησης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των προβλημάτων και των συνεπειών τους,
  με στόχο «την εποικοδομητική διευθέτηση των προβληματικών αυτών καταστάσεων». Οι δύο πλευρές, που βρίσκονται σε αντιδικία για μια διαφορά, συζητούν μεταξύ τους ενώπιον μιας τρίτης, ουδέτερης, πλευράς που έχει εκπαιδευτεί ως διαμεσολαβητής, συναινετικά, μέσα σε εμπιστευτικό κλίμα.
  Συμπεριφορά – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις
  Ο Δ/ντής-ντρια
   Ο Διευθυντής είναι ο ηγέτης της σχολικής μονάδας. Φροντίζει για την οργάνωση και την υλοποίηση του σχολικού έργου. Στόχος του είναι η δημιουργία μιας σχολικής μονάδας σύγχρονης που να μπορεί να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες του21ου αιώνα. Μιας σχολικής μονάδας με δημοκρατική λειτουργία και ανοιχτή στην κοινωνία.
   Δείχνει ενδιαφέρον και προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα που προκύπτουν και αφορούν είτε τους εκπαιδευτικούς είτε τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου. Επικοινωνεί με τους/τις μαθητές/τριες και απευθύνεται σε αυτούς με αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα για όποιο ζήτημα ανακύπτει. Αντιμετωπίζει με παιδαγωγική ευθύνη κάθε απόκλιση από την ορθή μαθητική συμπεριφορά, κάνοντας παρατηρήσεις, υποδείξεις, ανακαλώντας στην τάξη αυτούς που διέπραξαν παραπτώματα.
   Είναι υπεύθυνος μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα και την αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών/τριων.
   Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας, αναθέτοντας την απασχόληση σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό ή κατ’ άλλον τρόπο και πάντα σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας.
   Συντάσσει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα με γνώμονα την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη λειτουργία του. Έχει τακτική επαφή με τους γονείς, επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια, με στόχο πάντα το όφελος των μαθητών/τριων.
   Ο Υποδιευθυντής/ντρια  της σχολικής μονάδας αναπληρώνει το Διευθυντή σε όλες τις λειτουργίες του και τον βοηθεί στο καθημερινό του έργο Ειδικότερα ο Υποδιευθυντής:  α) Αναπληρώνει το Διευθυντή του σχολείου, όταν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, και παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες.  β) Συνεργάζεται με το Διευθυντή και τον βοηθεί για την ομαλή λειτουργία του σχολείου.
  γ) Έχει την ευθύνη για την αρχειοθέτηση των εγγράφων και τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του σχολείου.  δ) Καταρτίζει το πρόγραμμα για τους εφημερεύοντες της ημέρας σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του.  ε) Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη διανομή των διδακτικών βιβλίων σε συνεργασία με τον διδάσκοντα που ορίζει ο Σύλλογος.  στ) Τηρεί το βιβλίο υλικού του σχολείου και φροντίζει για την παραλαβή και καλή λειτουργία των εποπτικών μέσων διδασκαλίας και των ειδών εξοπλισμού του σχολείου.  ζ) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των μαθητικών εκδηλώσεων και μαθητικών εκλογών.
   η) Σε περίπτωση απουσίας του Υποδιευθυντή, ο Σύλλογος των Διδασκόντων, αναθέτει σε μέλη του τις παραπάνω αρμοδιότητες του Υποδιευθυντή
  Εκπαιδευτικοί
  Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών.
   Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
   Παρίστανται στην πρωινή προσευχή των μαθητών και φροντίζουν για την ευταξία της τάξης τους.
   Με το χτύπημα του κουδουνιού πηγαίνουν προς τις αίθουσες διδασκαλίας.
   Δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητή από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο πλην εξαιρετικής ολιγόλεπτης περίπτωσης.
   Μαθητής που απομακρύνεται από το διδάσκοντα για παιδαγωγικούς λόγους αποστέλλεται στη Διεύθυνση. Στο διάλειμμα ο διδάσκων ενημερώνει τη Διεύθυνση για τη συμπεριφορά του μαθητή
   Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες για το ήθος και την επίδοση των μαθητών τόσο ιδιαιτέρως όσο και ομαδικά σε τακτική βάση και σε ημέρες και ώρες που καθορίζουν και κοινοποιούν από την αρχή του σχολικού έτους και πάντως απαραίτητα τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα.
   Σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματος των μαθητών.
   Προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν και συμπεριφέρονται με σεβασμό στους μαθητές..
   Οι διδάσκοντες την τελευταία ώρα του προγράμματος προτρέπουν τους μαθητές να μην αφήνουν σκουπίδια, βιβλία, ρούχα, φώτα αναμμένα και γενικά αφήνουν την τάξη τακτοποιημένη, για να διευκολύνεται ο καθαρισμός. Αποχωρούν τελευταίοι από την τάξη την ώρα της λήξης.
   Οφείλουν, και όταν ακόμη δεν είναι εφημερεύοντες, να ελέγχουν τους μαθητές, όταν αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε εκτροπή τους.
   Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, που γίνονται με ευθύνη του σχολείου.
   Παράλληλα προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου στον οποίο φοιτούν.
   Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.
   Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού πρέπει να επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη με τα εξής στοιχεία:
  α. τρόπος αντιμετώπισης του μαθητή
  β. τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης
  γ. τρόπος με τον οποίον εκτονώνει τις εντάσεις, που παρουσιάζονται στο τμήμα.
  δ. η αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι δυσλειτουργίες
  ε. προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στο τμήμα δεν πρέπει να μεγεθύνονται φθάνοντας μέχρι τη Διεύθυνση.
   Σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας ενημερώνουν τη Δ/νση του σχολείου από την προηγούμενη ημέρα λόγω της ιδιαιτερότητας του Σχολείου που η πλειονότητα των μαθητών είναι μεταφερόμενη..
   Αναφέρουν στην Διευθύντρια του σχολείου κάθε υποψία που έχουν για τυχόν οικογενειακή κακοποίηση μαθητή και φροντίζουν να ενημερώνονται για άλλα προβλήματα υγείας ή ιδιαιτερότητες των μαθητών τους.
   Τηρούν την απαραίτητη εχεμύθεια σχετικά με τις αποφάσεις και συζητήσεις στον Σύλλογο Διδασκόντων για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών και για κάθε άλλο θέμα που αφορά συμβάντα στον χώρο του σχολείου.
   Αξιοποιούν τη σχολική ιστοσελίδα με τους μαθητές τους και για επικοινωνία με τους γονείς έχοντας την ευθύνη για ό,τι αναρτούν σε αυτή.
   Συνεργάζονται μεταξύ τους, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, και σέβονται τις απόψεις όλων των συναδέλφων χωρίς να υποτιμούν το διδακτικό αντικείμενο κανενός.
   Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και τη Διεύθυνση του σχολείου.
  Γονείς και κηδεμόνες
   Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου.
   Φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση (8:15 το πρωί) και αποχώρηση (13:15 το μεσημέρι) των μαθητών
   Οι γονείς- κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης
   Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο και στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησήςτουςγιατηπαραλαβήτηςβαθμολογίαςκαιγιαενημέρωση.
   Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
   Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στη διεύθυνση κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.
   Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, συζητήστε το πρώτα με τον υπεύθυνο
  εκπαιδευτικό (του μαθητή που δημιουργεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια —αν δεν επιλυθεί— με τη Διευθύντρια .
   Γενικότερα, κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς.
   Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του οφείλει να ενημερώσει άμεσα το σχολείο.
   Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, και ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. Το τηλέφωνο του σχολείου (26450 92450) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.
   Ο γονέας-κηδεμόνας μαθητή που συλλαμβάνεται να προκαλεί βανδαλισμούς στη σχολική περιουσία παραπέμπεται στην αρμόδια σχολική επιτροπή για την αποκατάσταση των ζημιών.
   Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και να συνδράμουν στη εύρυθμη λειτουργία τους.
  ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ…. Κανόνες
 31. 1. Το πρωί στην αυλή  Φτάνοντας στο σχολείο αφήνω την τσάντα μου στο καθορισμένο σημείο και περιμένω στην αυλή.  Όταν χτυπήσει το κουδούνι, μπαίνω στη σειρά του τμήματός μου για πρωινή προσευχή και είσοδο στην τάξη. 2. Στην αίθουσα  Κάθομαι στη θέση μου και ετοιμάζω τα πράγματά μου χωρίς καθυστερήσεις.  Προσέχω την ώρα του μαθήματος και δεν ενοχλώ τους συμμαθητές μου.  Αν δεν καταλαβαίνω κάτι, ζητώ το λόγο ευγενικά για να μου λυθεί η απορία.  Συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου. Σέβομαι και ενθαρρύνω την προσπάθεια των συμμαθητών μου και γενικά συμπεριφέρομαι στους άλλους όπως θέλω να μου συμπεριφέρονται κι εκείνοι.  Αν έχω σοβαρό λόγο να βγω έξω, ζητώ διακριτικά την άδεια. 3. Στο διάλειμμα
   Όταν κτυπά το κουδούνι για διάλειμμα, βγαίνω ήρεμα έξω παίρνοντας ότι μου χρειάζεται (χρήματα, φαγητό, νερό) και η αίθουσα αδειάζει για να αεριστεί.  Στο κυλικείο ψωνίζω ακολουθώντας τη σειρά με ηρεμία και υπομονή.  Την ώρα του διαλείμματος κινούμαι και παίζω στους χώρους που έχουν οριστεί.  Παίζω ήρεμα σεβόμενος τους κανόνες, λύνω τις όποιες διαφορές μου με συζήτηση και για οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα απευθύνομαι στους εφημερεύοντες.  Με το κτύπημα του κουδουνιού για μάθημα, επιστρέφω άμεσα στην τάξη μου. 4. Σχόλασμα  Ετοιμάζω την τσάντα μου και αφήνω το θρανίο μου καθαρό.  Παίρνω τα προσωπικά μου είδη (μπουφάν, μπλούζες) για τα οποία είμαι υπεύθυνος.  Περιμένω την άδεια του δασκάλου για να αποχωρήσω.  Περιμένω στον χώρο που έχει οριστεί για την αναχώρηση μέχρι να έρθουν να με παραλάβουν οι δικοί μου άνθρωποιή να φύγω με το λεωφορείο. 5. Γενικοί κανόνες  Διατηρώ τα βιβλία και τα τετράδιά μου καθαρά και τακτοποιημένα και βάζω στην τσάντα μου μόνο τα απαραίτητα σύμφωνα με το πρόγραμμα.  Φροντίζω για τη διατήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων.  Προσέχω και δεν προκαλώ φθορές στα πράγματα του σχολείου μου (θρανία, καρέκλες, πίνακες, τοίχους). Όταν ο μαθητής προκαλέσει φθορά στη σχολική περιουσία, ο γονέας ή κηδεμόνας υποχρεούται να την αποκαταστήσει.  Σέβομαι τα πράγματα των συμμαθητών μου όπως τα δικά μου και αν βρω κάτι που δεν μου ανήκει, το παραδίδω στο δάσκαλό μου.  Συμπεριφέρομαι με ευγένεια και σεβασμό προς όλους.  Προσφέρω τη βοήθειά μου σε όσους τη χρειάζονται.  Συμμετέχω ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες – εκδηλώσεις του σχολείου.  Να έχω ανεπτυγμένο το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της εντιμότητας, της υπακοής, της εργατικότητας και της υπευθυνότητας.
  Άλλα θέματα
   Προσωπικά δεδομένα Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους.
  Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
  Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή/Διευθύντρια, , τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου..
  Σχολικό Συμβούλιο
  Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και ο εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας της σίτισης, στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής.
  Η σημασία της σύμπραξης όλων σε ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων −μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή/Διευθύντριας, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης−, για να επιτύχει στην αποστολή του, τους στόχους και το όραμά του.
  ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.  Ο παρών εσωτερικός κανονισμός έχει επικαιροποιηθεί από το Σχολικό Συμβούλιο, (ΑΠ 1/22-9-2022)
   Οι όροι και οι κανόνες που αναφέρονται στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό της σχολικής μονάδας αποτελούν συμβόλαιο ανάμεσα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε με την τήρησή τους να διασφαλίζεται η τάξη και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
   Ο εσωτερικός κανονισμός είναι αναρτημένος στο γραφείο των εκπαιδευτικών και όταν εγκριθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου και στους γονείς κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  22 Σεπτεμβρίου 2023
  Η Διευθύντρια του Σχολείου
  ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  Εγκρίνεται
  Σύμβουλος Εκπαίδευσης
  Διευθυντής Εκπαίδευσης

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Αγαπητοί γονείς των μαθητών/τριών του Σχολείου μας,

μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά κι όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου ευχόμαστε να είναι δημιουργική, γόνιμη και με υγεία για όλους!

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023  και ώρα 08:30 θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός, κοινός με το 1ο Νηπιαγωγείο στο προαύλιο του Σχολείου μας.   Γονείς και μαθητές θα αποχωρήσουν με τη λήξη του.  Τα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές θα έρθουν στις 8:15 και θα  αποχωρήσουν μετά τη λήξη του αγιασμού στο Γυμνάσιο, στις 10:00.

Από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου η λειτουργία του Σχολείου θα ξεκινήσει κανονικά στις 8:15 και θα τελειώσει  στις 13:15 για τον πρωινό κύκλο. Οι μαθητές θα έχουν μαζί τους την τσάντα τους για να πάρουν τα βιβλία, ένα τετράδιο, την κασετίνα τους  και θα ακολουθήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα.  Την ίδια μέρα θα αρχίσει να λειτουργεί και το Ολοήμερο.

Ευελπιστούμε κι ευχόμαστε ότι όλοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, θα δώσουν και αυτή τη σχολική χρονιά τον καλύτερο εαυτό τους. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ανεκτίμητη προσφορά σας και για την άριστη συνεργασία σας με το Σχολείο.

Καλή σχολική χρονιά!!!

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στις 2 Απριλίου,η συγγραφέας του παιδικού βιβλίου “Ράβοντας όλα τα ΜΠΟΡΩ “ Κατερίνα Μακαντάνη είναι καλεσμένη στο Σχολείο μας στις 2 και 3 Απριλίου 2023 .Το διήμερο θα είναι γεμάτο δραστηριότητες,βιωματικά παιχνίδια συζητήσεις σχετικά με το παιδικό βιβλίο και πολλή διασκέδαση.

ΗΜΕΡΙΔΑ

”Παιδιά – Έφηβοι και Εξαρτήσεις στην εποχή του κορονοϊού”

ΠΡΑΞΗ 4 η  23-9-2022

Θέμα: «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 

Στo Nυδρί  και στο Γραφείο του Σχολείου   σήμερα Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:15, συνήλθε σε συνεδρίαση ο Σύλλογος διδασκόντων του Σχολείου  που απαρτίζεται από τους:

1.Φλώρου Αικ., Δ/ντρια11.Παπαδήμου Αναστασία  
2.Θερμού Όλγα, Υπ/ντρια12.Σβαρνιάς βασίλειος  
3.Αθανασίου Λητώ13.Σκούμπας Αθανάσιος  
4.Γκαραλέα Ευαγγελία14.Σκλαβενίτης Φίλιππος  
5.Κατωπόδη Ελένη15.Χρήστου Αφροδίτη  
7.Κύρου Άρτεμις    
8.Κατσάνου Φωτεινή    
9.Λιολιούση Δάφνη    
10.Λώλου Σπυριδούλα    

 ύστερα από πρόσκληση της Δ/ντριας με θέμα:

Προγραμματισμός – Υλοποίηση της δράσης του Ι.Ε.Π. 

«Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 

     Ο  Σύλλογος  Διδασκόντων αφού διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε απαρτία, ύστερα από διαλογική    συζήτηση  και  λαμβάνοντας  υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 54, του Ν. 4807/2021/ΦΕΚ Α 96/11.6.2021: «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».
 • Την με αριθμ. Πρωτ.94236/ΓΔ4/ ΦΕΚ Β 3567/04.8.2021 Υ.Α.: « Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων»
 •   Το υλικό των επιμορφωτικών συναντήσεων του ΙΕΠ  στην πλατφόρμα 21 εργαστήρια δεξιοτήτων όπου συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί του σχολείου μας
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2003&fbclid=IwAR2uHjfsSjl_JHyyskIQL1cRkcbE269zOJHM9UIXlXk_wP5B2FpC-DoFpIg

      4.Την εισήγηση της Δ/ντριας του Σχολείου η οποία ανέφερε:

θα συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, ΠΕ70. Θα υπάρχει συνεργασία, αλλά ο καθένας θα προσαρμόζει τις δραστηριότητες στις ανάγκες της τάξης και στις προσωπικές του ιδιαίτερες δεξιότητες.

Θα αναπτύξουμε συνεργασία με τον Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων, με τη Διεύθυνση Π.Ε., με τον Συντονιστή  Εκπαιδευτικού έργου, με τους γονείς και το Σχολικό Συμβούλιο, με φορείς και ειδικούς Επιστήμονες της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.

Η διάχυση του έργου θα γίνεται από το ιστολόγιο του σχολείου, από προσωπικές ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών και από τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Θα ενημερώνονται οι γονείς για το πρόγραμμα και την εξέλιξη του και θα επιδιώκεται η εμπλοκή και η συνεργασία τους.

Θα γίνεται συστηματική αξιολόγηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές και θα δημιουργηθούν ατομικοί φάκελοι με τις εργασίες των παιδιών ανά θεματικό κύκλο.

Από τους 4 θεματικούς κύκλους θα επιλεγούν υποενότητες (σχέδια δράσης των τμημάτων) σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών. Τα παιδιά θα δουλεύουν σε ομάδες. Θα θέτουν προβληματισμούς και θα προσπαθούν να τους επιλύσουν.

Θα έχουν ευκαιρίες να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους μέσα από την αναζήτηση και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη χρήση νέων εργαλείων – Μεθόδων Εκπαίδευσης. Όλες οι δράσεις ως επίκεντρο την αυτενέργεια, την αυτονομία ώστε  να κάνουν ευχάριστη τη διαδικασία της μάθησης.

 • Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών. 

Όραμα του Σχολείου Σε μία εποχή έντονων πνευματικών, κοινωνικών, οικονομικών περιβαλλοντικών αλλά και υγειονομικών προκλήσεων, καθίσταται παράγοντας στρατηγικής σημασίας το σύγχρονο Σχολείο να διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο όραμα που να μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Το Σχολείο, μέσω της μαθησιακής διαδικασίας και των καθημερινών πρακτικών, θα πρέπει να εφοδιάζει τους μαθητές με γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και οράματα προκειμένου να σχεδιάσουν ένα καλύτερο μέλλον, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και εξέλιξης της κοινωνίας μας. Για το δικό μας σχολείο αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής τίθεται στο επίκεντρο μιας τέτοιας προσέγγισης και είναι επιτακτική η αναγκαιότητα καλλιέργειας σύγχρονων δεξιοτήτων. Ο βασικός μας στόχος θα είναι ένα Σχολείο, το οποίο θα επιδιώκει:  

 • Την εξωστρέφεια με τη διαμόρφωση ενός δημιουργικού, ανοικτού εκπαιδευτικού κλίματος,
 • Την ευαισθησία για το περιβάλλον και αειφορία
 • Τη βιωματικότητα και την ενεργό συμμετοχή που δημιουργεί καινοτομία.
 • Την συμπερίληψη η οποία αξιοποιεί τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαφοροποιημένες ανάγκες και ικανότητες των μαθητών, καλλιεργώντας δεξιότητες ζωής και μάθησης.
 • Τον ψηφιακό εγγραμματισμό που προωθεί αρμονικά τις συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και ομαδικού πνεύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω είναι ο ανοιχτός διάλογος με την κοινωνία: τους μαθητές, τους γονείς, την εκπαιδευτική κοινότητα, τους ειδικούς επιστήμονες, τους ανθρώπους δηλ. στους οποίους απευθύνεται. Ο διάλογος θα στηρίζεται σε δημοκρατικές διαδικασίες που θα τυγχάνουν ευρείας αποδοχής και συναίνεσης, προσδίδοντας έναν διαχρονικό χαρακτήρα στο όραμα αυτό.     
 • Τελικός στόχος μας είναι να έχουμε ένα σχολείο σύγχρονο, δημοκρατικό, το οποίο να «χωράει» όλους τους μαθητές παρέχοντάς τους ίσες ευκαιρίες, ένα σχολείο που να σέβεται και να ενθαρρύνει την ετερότητα και παράλληλα να αποβλέπει στην ολόπλευρη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.    
 •  Ειδικοί στόχοι της δράσης της σχολικής μας μονάδας είναι οι ακόλουθοι: Η καλλιέργεια της συνεργασίας, όχι μόνον ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αλλά και τους γονείς και τους λοιπούς φορείς της τοπικής κοινωνίας. Η εκπαίδευση στις ανθρωπιστικές αξίες, την ευαισθησία, τη δημιουργικότητα, τον εθελοντισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, και ειδικότερα του ψηφιακού και τεχνολογικού εγγραματισμού. Η δημιουργία ενός ασφαλούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει την αυτοεκτίμηση ενώ παράλληλα θα προάγει τον αλληλοσεβασμό. Η δημιουργική διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας, με ταυτόχρονη υπέρβαση του εθνοκεντρισμού, του φανατισμού και της μισαλλοδοξίας. Η διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων αυριανών πολιτών, των οποίων οι στάσεις και οι πράξεις θα διέπονται από αξίες και ιδανικά. Η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών μας και οι ίσες ευκαιρίες για όλους.    

          α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι        ο  μ  ό  φ  ω  ν  α

 1. Α Π Ο Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι  να υλοποιήσει  τη ΔΡΑΣΗ «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»σε όλες τις τάξεις όπως ορίζεται από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 2. Ν Α  Κ Α Τ Α Γ Ρ Α Φ Ο Υ Ν  τα ονόματα της ομάδας των εκπαιδευτικών που θα εργαστούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης (Παιδαγωγική Ομάδα). Συγκεκριμένα η Παιδαγωγική Ομάδα αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς  της σχολικής μας μονάδας και όπως καταγράφεται παρακάτω: 
 1. Α1-Α2 Τάξη: ( ΠΕ 70 )  Κύρου Άρτεμις, Παπαδήμου Αναστασία
 2. Β1-Β2 Τάξη: ( ΠΕ 70 )  Κοντοπρία Αικατερίνη, Λιολιούση Δάφνη
 3. Γ1-Γ2 Τάξη: ( ΠΕ 70 )  Χρήστου Αφροδίτη, Κατσάνου Φωτεινή
 4. Δ1-Δ2 Τάξη: ( ΠΕ 70 )  (θα το αναλάβει η εκπαιδευτικός που θα αντικαταστήσει την μακροχρόνια αναρρωτική άδεια της κ. Σταμπουλίδου Αναστασίας), Γκαραλέα Ευαγγελία
 5. Ε1-Ε2 Τάξη: ( ΠΕ 70 )  Σβαρνιάς Βασίλειος, Σκούμπας Αθανάσιος
 6. ΣΤ1-ΣΤ2 Τάξη: ( ΠΕ 70 )  Αθανασίου Λητώ, Λώλου Σπυριδούλα 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Ζ Ε Ι την υλοποίηση της Δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» ως εξής: 

 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΟκτώβριος – Νοέμβριος
ΤΑΞΗΘΕΜΑΤΙΚΗΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗΤΙΤΛΟΣ
ΑΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝΥγεία: ΔιατροφήΟ Ρούλης ο Τροφούλης και η περιπέτειά του στον κόσμο της υγιεινής διατροφής
ΒΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΦυσικές καταστροφέςΞέρεις για τους σεισμούς;
ΓΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΥΖΗΝΓνωρίζω το σώμα μου/σεξουαλική διαπαιδαγώγισηΠροστατεύω το σώμα μου
ΔΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ- ΕΥΖΗΝΥγεία-οδική ασφάλειαΚυκλοφορώ με ασφάλεια
ΕΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ -ΕΥΖΗΝΨυχική και συναισθηματική υγείαΜαθαίνοντας τη θετική πλευρά της ζωής
ΣΤΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΑγωγή σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματαΑυτό το επάγγελμα το ήξερες;
 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΔεκέμβριος – Ιανουάριος
ΤΑΞΗΘΕΜΑΤΙΚΗΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗΤΙΤΛΟΣ
ΑΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΑνθρώπινα δικαιώματαΗ οικογένεια δεν έχει αριθμητική, είναι απλώς μοναδική
ΒΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ -ΕΥ ΖΗΝΑυτομέριμνα και πρόληψηΕγώ και τα σώμα μου
ΓΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΣυμπερίληψη, Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότηταΚαθένας μοναδικός και όλοι ίσοι
ΔΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟικολογία- Παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιάΓια το δάσος μαθαίνω, δρω και δημιουργώ
ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩSTEM/εκπαιδευτική ρομποτικήΤαξιδεύοντας στην Ευρώπη
ΣΤΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝΓνωρίζω το σώμα μου-Σεξουαλική διαπαιδαγώγησηΑγαπώ, φροντίζω και προστατεύω το σώμα μου
 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΦεβρουάριος – Μάρτιος
ΤΑΞΗΘΕΜΑΤΙΚΗΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗΤΙΤΛΟΣ
ΑΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩSTEM/εκπαιδευτική ρομποτικήΡομποτική με χρήση LEGO (WeDO2.O)
ΒΕΝΔΙΑΦΕΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΕκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματαΤα δικαιώματα των παιδιών
ΓΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠαγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιάΕλιά, το δέντρο του τόπου μου
ΔΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΑνθρώπινα δικαιώματαΈχω κι εγώ δικαιώματα, είμαι παιδί
ΕΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές και πολιτική προστασίαΜαθαίνω για τα ηφαίστεια
ΣΤΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤοπική πολιτιστική κληρονομιάΜαθητές ξεναγοί, δημοσιογράφοι….
 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΑπρίλιος – Μάιος
ΤΑΞΗΘΕΜΑΤΙΚΗΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗΤΙΤΛΟΣ
ΑΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟικολογική συνείδησηΘαλα-sos-α χωρίς πλαστικά
ΒΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩSTE(A)M και Εκπ/κή Ρομποτική μέσα από τον κύκλο του νερούΤρέχςι, τρέχει το νερό….
ΓΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΕπιχειρηματικότητα, Αγωγή σταδιοδρομίας- Γνωριμία με τα επαγγέλματαΠιάνουμε δουλειά
ΔΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΕκπαιδευτική ρομποτικήSTOP MOTION ANIMATION –Όταν οι εικόνες κινούνται
ΕΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΕκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματαΤα δικαιώματα των παιδιών
ΣΤΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΣυμπερίληψη-αλληλοσεβασμός-διαφορετικότηταΗ σημαία όλων των χρωμάτων

Α κ ρ ι β έ ς    Α ν τ ί γ ρ α φ ο   του  παρόντος  Πρακτικού  θα κοινοποιηθεί: 

 1. Στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
 2. Και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα  του σχολείου

  Η πράξη αυτή αφού συντάχτηκε, εγκρίθηκε και υπογράφεται όπως παρακάτω.

                Η Δ/ντρια  του Σχολείου                                                              Οι εκπαιδευτικοί

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης 1

Συνεχίζοντας τη δράση μας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, για

δεύτερη σχολική χρονιά, αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε την

προσέγγιση της βασισμένης στον τόπο εκπαίδευσης (place – based

education). Στόχος μας είναι η σύνδεση των μαθητών και η απόδοση

οικολογικής σημασίας στον τόπο τους. Μέσα από αυτή την

προσέγγιση στοχεύουμε στην ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών με την

κοινότητα, την ενίσχυση του σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον

και στην δέσμευσή τους να εργαστούν ως ενεργοί και συμμετοχικοί

πολίτες.

Περιβάλλον και αειφορία

Σχολική διαρροή – φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης 1

Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, αποδοχής της

διαφορετικότητας, καλλιέργεια ενσυναίσθησης και

ευαισθητοποίησης σε θέματα αναγκών των ευάλωτων ομάδων και

των μαθητών/-τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ΙΣΟΙ

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Με δεδομένο ότι το Σχολείο μας βρίσκεται σε άκρως τουριστική

περιοχή-30% περίπου των μαθητών είναι αλλοδαποί και

διπιστώνοντας συχνά περιστατικά κοινωνικού και πολιτισμικού

αποκλεισμού, αποφασίστηκε η ενίσχυση των αρχών της

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με σκοπό την εξάλειψη των

διακρίσεων, όπως επίσης την αποδοχή και την ομαλή ένταξη των

αλλοδαπών μαθητών στο σχολικό περιβάλλον (ισότητα, αλληλεγγύη,

σεβασμός της διαφορετικότητας, αποδοχή. Θα αξιοποιηθεί η πρότερη

εμπειρία από σχετικές πρακτικές και δράσεις που έχουν εφαρμοστεί

στο Σχολείο μας.

Αλληλοσεβασμός στην κουλτούρα-

Δεν είμαι από την Ελλάδα, Ζω στην

Ελλάδα

Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Η συνεργασία των γονέων με το σχολείο του παιδιού αποτελεί

βασικό παράγοντα για τη βελτίωση όχι μόνον της σχολικής επίδοσης

του παιδιού αλλά και των σχέσεων με το σχολείο και τους

δασκάλους, της κοινωνικής του συμπεριφοράς και γενικότερα της

κοινωνικο-συναισθηματικής του ανάπτυξης.

Το σχολείο μέσω δράσεων και ενημερωτικών εκδηλώσεων σκοπεύει

να αναδείξει θέματα, προβληματισμούς, ανάγκες και προτεραιότητες

και των δύο πλευρών, ώστε να ενδυναμώσει τους δεσμούς σχολείου

και οικογένειας για το καλό των μαθητών.

Γονείς και Σχολείο- Μαζί για το παιδί

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη σύγχρονης και

λειτουργικής βιβλιοθήκης, που να υπερβαίνει τον παραδοσιακό ρόλο

της αποθήκευσης και του δανεισμού βιβλίων.

Μια σύγχρονη βιβλιοθήκη πρέπει να μπορεί να συνδεθεί με την

καθημερινή διδακτική πράξη με ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας

και με την καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτόνομης μάθησης, να συμβάλει

στην αντιμετώπιση της διαφορετικότητας των μαθητών και να

αποτελέσει χώρο αναζήτησης και επεξεργασίας της γνώσης,

καλλιέργειας της σχέσης του παιδιού με το βιβλίο και ανάπτυξης

σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων που θα την

επισκέπτονται. Με τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος χώρου να

μετατραπεί σε χώρο παραγωγικής συνεύρεσης και με την προώθηση

καινοτομιών να καταστεί πόλος έλξης των μαθητών του σχολείου.

Ταξιδεύοντας στον κόσμο των

βιβλίων- Σχολική Βιβλιοθήκη

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος__

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς των μαθητών/τριών του Σχολείου μας,

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά κι όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου ευχόμαστε να είναι δημιουργική, γόνιμη και με υγεία για όλους!

Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, οι μαθητές θα έρθουν  στο Σχολείο στις 08:15, θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός, κοινός με το 1ο Νηπιαγωγείο και  θα αποχωρήσουν μετά το τέλος του. Τα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές θα έρθουν στις 8:15 και θα  αποχωρήσουν στις 10:00

Από την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου η λειτουργία του Σχολείου θα ξεκινήσει κανονικά στις 8:15 και λήξη στις 13:15 για τον πρωινό κύκλο. Οι μαθητές θα πάρουν τα βιβλία τους και θα ακολουθήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα.  Την ίδια μέρα θα αρχίσει να λειτουργεί και το Ολοήμερο.

Το Σχολείο  ανοίγει με ήπια μέτρα και με την πρόβλεψη ότι θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες της πανδημίας
και βέβαια με όνειρα κι αισιοδοξία .Σύμφωνα με τις οδηγίες για την αποφυγή διασποράς του covid19, σας ενημερώνουμε:
1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό
προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες στο Σχολείο.

2. Εάν ένας μαθητής εκδηλώσει συμπτώματα  COVID-19, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το Σχολείο με ευθύνη του γονέα.

3.Ο μαθητής που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει
 να παραμείνει σε απομόνωση για πέντε (5) ημέρες από την
ημέρα του θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου και πρέπει να απέχει και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ.   φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός).
4. Ο μαθητής  μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα. Για την επιστροφή στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν
απαιτείται η διενέργεια νέου εργαστηριακού διαγνωστικού τεστ ούτε η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

5.Οι μαθητές  όταν επιστρέφουν στο σχολείο  υποχρεούνται στη χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας για πέντε (5) ημέρες.

Ευελπιστούμε κι ευχόμαστε ότι όλοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, θα δώσουν και αυτή τη σχολική χρονιά τον καλύτερο εαυτό τους. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ανεκτίμητη προσφορά σας και για την άριστη συνεργασία σας με το Σχολείο.

Καλή σχολική χρονιά!!!

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο θεσμός της εθελοντικής αιμοδοσίας. Παρά τις διαφορετικές και αντίξοες συνθήκες τις οποίες όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε και σε αυτές να προσαρμοστούμε, η στήριξή σας ως εθελοντές αιμοδότες και αυτή την περίοδο, είναι απαραίτητη για να κρατήσουμε όλοι μαζί ισχυρή την Τράπεζα Αίματος του Δημοτικού Σχολείου Νυδριού

Στο πλαίσιο αυτό, το Σχολείο μας με την στήριξη και του Γυμνασίου Νυδριού  καλεί κάθε γονιό και κάθε συμπολίτη να πάρει μέρος στην εθελοντική αιμοδοσία που θα γίνει στο Σχολείο μας την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 στις 10:00-14:00  απο την κινητή μονάδα αιμοληψίας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας.

Αιμοδότης μπορεί να γίνει ο καθένας μας αρκεί να του το επιτρέπει η υγεία του.

Ο υποψήφιος αιμοδότης δεν πρέπει να καταναλώσει αλκοόλ κατά το προηγούμενο εικοσιτετράωρο ή να έχει κάνει χρήση οποιουδήποτε φαρμακευτικού σκευάσματος κατά το ίδιο διάστημα.

Το αίμα που θα συγκεντωθεί θα είναι στη διάθεση κάθε αιμοδότη και κάθε συγγενούς του Α΄βαθμού, και κατά ποσοστό που ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας της τράπεζας.

Η τράπεζα θα καλύπτει κάθε μαθητή του Σχολείου αν παρουσιαστεί ανάγκη.

Απο το Σχολείο

Επαναλειτουργία Σχολείων από 10-1-2022

Αγαπητοί γονείς των μαθητών μας,

Εύχομαι  χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία, αγάπη, ελπίδα, ευημερία και δημιουργικότητα. Η νέα χρονιά να φέρει κάθε καλό στο σπίτι σας και να είναι γεμάτη μόνο με όμορφες μέρες!

Αποφασίστηκε η επαναλειτουργία των Σχολείων στις 10-1-2022 με τροποποίηση των υγειονομικών μέτρων. Κατά συνέπεια θα πρέπει:

 1. Η διαδικασία των τεστ αφορά από τώρα και στο εξής όλους/ες τους μαθητές/ τριες και εκπαιδευτικούς ακόμη και τους εμβολιασμένους και τους νοσήσαντες.
 2. Όλοι θα πρέπει να παραλάβετε από τα φαρμακεία πέντε (5) self test για τις δύο επόμενες εβδομάδες, 3 τεστ για την ερχόμενη εβδομάδα (10-1 μέχρι και 15-1) και δύο για την μεθεπόμενη εβδομάδα
 3. Την Κυριακή 9-1 θα κάνετε το πρώτο τεστ στα παιδιά για να ρθούνε την Δευτέρα στο Σχολείο. Τη Δευτέρα και την Πέμπτη θα κάνετε τα δυο επόμενα για να ρθουνε την Τρίτη και την Παρασκευή.
 4. Από την επόμενη εβδομάδα 17-1-2022 και μετά τα τεστ θα είναι δυο όπως ήταν και μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων (Κάθε Τρίτη και Παρασκευή θα πρέπει να έρχονται στο Σχολείο με δηλωμένο τεστ)
 5. Θερμή παράκληση τα τεστ να γίνονται υποχρεωτικά, να δηλώνονται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα edupass.gov.gr και να δηλώνονται από το βράδυ ώστε το πρωί να γίνεται από το Σχολείο έγκαιρα ο έλεγχος.
 6. Παραμένουν ως μέτρα ό,τι ίσχυε και το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή χρήση μάσκας, όχι επισκέψεις τρίτων στο Σχολείο
 7. Σε περίπτωση κρούσματος στο τμήμα:
 8. Όλοι οι μαθητές του τμήματος θα υποβάλλονται σε τεστ όπως παρακατω:
 9. Ανεμβολίαστοι: 1η και 5η μέρα ράπιντ τεστ , 2η, 3η και 4η σελφ τεστ
 10. Εμβολιασμένοι: 1η, 3η και 5η μέρα σελφ τεστ
 11. H διάρκεια καραντίνας για τους νοσήσαντες είναι πέντε μέρες, αρκεί να μην υπάρχει κανένα σύμπτωμα.
 • Θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε με email (mail@dim-nydriou.lef.sch.gr) εάν κάποιο από τα παιδιά μας-μαθητές μας νόσησε κατά την διάρκεια των διακοπών ή νοσεί ακόμα, προκειμένου να έχουμε μία εικόνα. Ακόμα, αν κάποιο παιδί για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από το Σχολείο, να μας ενημερώνετε

Αγαπητοί γονείς,

Όπως γίνεται αντιληπτό από όλους , είναι πολύ σημαντική η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων και ιδιαίτερα η πραγματοποίηση των τεστ από όλους μας.

Παρακαλούμε να δείξετε για μια ακόμα φορά την απαιτούμενη προσήλωση, υπομονή, ηρεμία και υπευθυνότητα στην τήρηση των μέτρων. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε  όλοι μαζί κι αυτή την πρόκληση: Να μείνουν τα Σχολεία ανοικτά και να λειτουργήσουν με ασφάλεια για όλους.

Με πολλά ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία μας

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΡΑΞΗ 2 η  29-9-2021

Θέμα: «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 

Στo Nυδρί  και στο Γραφείο του Σχολείου   σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:15, συνήλθε σε συνεδρίαση ο Σύλλογος διδασκόντων του Σχολείου  που απαρτίζεται από τους:

1.Φλώρου Αικ., Δ/ντρια11.Ντάντου Μαρία  
2.Θερμού Όλγα, Υπ/ντρια12.Σταμπουλίδου Αν.  
3.Αντωνιάδου Χριστίνα13.Τραμποσίνη Αντωνία  
4.Βλαχογιάννης Παν.14.Φατούρος Παν.  
5.Κατωπόδη Ελένη15.Χρήστου Αφροδίτη  
6.Κοντοπρία Αικατ.16.  Κωσταρά Δήμητρα  
7.Κτενά Σταμάτα    
8.Λιολιούση Δάφνη    
9.Μάντζιου Παρασκ.    
10.Μίνος Γαβριήλ    

 ύστερα από πρόσκληση της Δ/ντριας με θέμα:

Προγραμματισμός – Υλοποίηση της δράσης του Ι.Ε.Π. 

«Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 

     Ο  Σύλλογος  Διδασκόντων αφού διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε απαρτία, ύστερα από διαλογική    συζήτηση  και  λαμβάνοντας  υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 54, του Ν. 4807/2021/ΦΕΚ Α 96/11.6.2021: «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».
 • Την με αριθμ. Πρωτ.94236/ΓΔ4/ ΦΕΚ Β 3567/04.8.2021 Υ.Α.: « Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων»
 • Την με αριθμ. Πρωτ. 103235/ΓΔ4/ 24-08-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ: «Οδηγίες για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022»
 • Την  ΚΥΑ υπ.αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /180/ΟΙ.17530 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς  του κορωνοιού (60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Υποχρέωση διενεργείας διαγνωστικού ελέγχου. Μέτρα για την αντιμετώπιση διασποράς covid-19 . Αποφάσεις: Αριθ. Δ1α /γπ.οικ. 55570  Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοίο Covid -19 σε υπαλλήλους του δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας  

5.      Το υλικό των επιμορφωτικών συναντήσεων του ΙΕΠ  στην πλατφόρμα 21 εργαστήρια δεξιοτήτων όπου συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί του σχολείου μας

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2003&fbclid=IwAR2uHjfsSjl_JHyyskIQL1cRkcbE269zOJHM9UIXlXk_wP5B2FpC-DoFpIg

 • Την εισήγηση της Δ/ντριας του Σχολείου η οποία ανέφερε: Πέρυσι το Σχολείο μας ήταν ένα απ τα πιλοτικά που εφάρμοσε τα εργαστήρια δεξιοτήτωνκι αυτό είναι θετικό για τους εκπαιδευτικούς που ήταν και πέρσι στο Σχολείο και φέτος μπορούν να βοηθήσουν τους νέους συναδέλφους.Φέτος η δράση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλα τα Δημοτικά σχολεία της πατρίδας μας . Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών.

     Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο  υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής  μάθησης.  

     Ο βασικός προσανατολισμός του Σχολείου μας, το όραμά του είναι η διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας. Στοχεύουμε στη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων αυριανών πολιτών των οποίων οι στάσεις και οι πράξεις θα διέπονται από αξίες και ιδανικά μέσα από μια δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και τοπικής κοινωνίας. Σκοπός μας η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, οι ίσες ευκαιρίες για όλους, η αποδοχή και ο σεβασμός όλων προς όλους.

          Καλλιέργεια των  παρακάτω κύκλων δεξιοτήτων:


       Α.  Κύκλος των δεξιοτήτων μάθησης: Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα.

Β.  Κύκλος των δεξιοτήτων ζωής: Αυτομέριμνα, Κοινωνικές Δεξιότητες, Πολιτειότητα, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα, Πρωτοβουλία, Οργανωτική ικανότητα, Προγραμματισμός, Παραγωγικότητα.

Γ. Κύκλος των δεξιοτήτων της τεχνολογίας και της επιστήμης:  Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης, Πληροφορικός – Ψηφιακός – Τεχνολογικός γραμματισμός, Γραμματισμός στα Μέσα, Ευχέρεια στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες, Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας, Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών.

Δ. Κύκλος των δεξιοτήτων του νου:  Στρατηγική σκέψη, Επίλυση προβλημάτων, Μελέτη περιπτώσεων (case studies), Κατασκευές, Πλάγια σκέψη.


          α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι        ο  μ  ό  φ  ω  ν  α

 1. Α Π Ο Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι  να υλοποιήσει  τη ΔΡΑΣΗ «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»σε όλες τις τάξεις όπως ορίζεται από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 2. Ν Α  Κ Α Τ Α Γ Ρ Α Φ Ο Υ Ν  τα ονόματα της ομάδας των εκπαιδευτικών που θα εργαστούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης (Παιδαγωγική Ομάδα). Συγκεκριμένα η Παιδαγωγική Ομάδα αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς  της σχολικής μας μονάδας και όπως καταγράφεται παρακάτω: 
 1. Α΄ Τάξη: ( ΠΕ 70 )  Κωσταρά Δήμητρα, Αντωνιάδου Χριστίνα
 2. Β΄ Τάξη: ( ΠΕ 70 )  Χρήστου Αφροδίτη, Ντάντου Μαρία
 3. Γ΄ Τάξη: ( ΠΕ 70 )  Κοντοπρία Αικατερίνη, Λιολιούση Δάφνη
 4. Δ΄ Τάξη: ( ΠΕ 70 )  Σταμπουλίδου Αν, Κτεννά Σταμάτα, Θερμού Όλγα (ΠΕ 11)
 5. Ε΄ Τάξη: ( ΠΕ 70 )  Λάζαρη Μαρία, Τραμποσίνη Αντωνία
 6. ΣΤ΄ Τάξη: ( ΠΕ 70 )  Μάντζιου Παρασκευή, Βλαχογιάννης Παναγιώτης 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Ζ Ε Ι την υλοποίηση της Δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» ως εξής: 

 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΟκτώβριος – Νοέμβριος
ΤΑΞΗΘΕΜΑΤΙΚΗΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗΤΙΤΛΟΣ
ΑΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝΔιατροφή/Πυραμίδα τροφίμων/Κατηγορίες τροφίμωνΤρώω καλά, ζω καλύτερα
ΒΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝΨυχική & συναισθηματική υγεία-ΠρόληψηΝιώθω όμορφα, είμαι υγιής
ΓΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚλιματική αλλαγή- φυσικές καταστροφέςΞέρεις για τους σεισμούς, τα ηφαίστεια, το τσουνάμι;
ΔΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ- ΕΥΖΗΝΥγεία-διατροφήΤρέφομαι σωστά κι έχω υγεία, δύναμη και ομορφιά
ΕΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΦυσικές καταστροφές – πολιτική προστασίαΟμάδα δράσης μαθητών για την προστασία όλων των ζώων
ΣΤΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΑγωγή σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματαΗ ύφανση της προσωπικής ταυτότητας-η επιλογή του επαγγέλματός μου

 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΔεκέμβριος – Ιανουάριος
ΤΑΞΗΘΕΜΑΤΙΚΗΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗΤΙΤΛΟΣ
ΑΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠαγκόσμια ημέρα και τοπική φυσική κληρονομιάΘάλασσά μου καθαρή
ΒΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΦυσικές καταστροφέςΠροστατεύομαι απ τις φυσικές καταστροφές, είμαι ασφαλής
ΓΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝΑυτομέριμνα και πρόληψηΕγώ και το σώμα μου
ΔΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΑνθρώπινα δικαιώματαΕίμαι παιδί, έχω κι εγώ διακαιώματα
ΕΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΕθελοντισμός-διαμεσολάβησηΕνεργοί πολίτες εν δράσει!
ΣΤΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝΓνωρίζω το σώμα μουΗ λειτουργία των ζωτικών οργάνων και η υγιής ανάπτυξη του ανθρώπου
 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΦεβρουάριος – Μάρτιος
ΤΑΞΗΘΕΜΑΤΙΚΗΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗΤΙΤΛΟΣ
ΑΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΕκπαίδευση στα  Ανθρώπινα ΔικαιώματαΑν όλα τα παιδιά της γης…
ΒΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΕθελοντισμός-διαμεσολάβηση/Συνεργασία-συνεργατικότηταΑναλαμβάνω δράση, γίνομαι εθελοντής
ΓΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΤα σχολεία αναζητούν την ιστορία τουςΤο παλιό σχολείο
ΔΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟικολογία-παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιάΑχ θάλασσά μου….
ΕΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝΨυχική και συναισθηματική υγεία /ΠρόληψηYouth power
ΣΤΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠαγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιάΗ παράδοση μέσα από το δημοτικό τραγούδι
 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΑπρίλιος – Μάιος
ΤΑΞΗΘΕΜΑΤΙΚΗΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗΤΙΤΛΟΣ
ΑΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩSTEAM- Εκπαιδευτική ΡομποτικήΜικροί αστροναύτες
ΒΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΕπιχειρηματικότητα -αγωγή σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα. Α. Οικονομικός  ΓραμματισμόςΤα επαγγέλματα στο πέρασμα των χρόνων
ΓΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΕκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματαΤα ανθρώπινα δικαιώματα
ΔΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΕκπαιδευτική ρομποτικήΤαξίδι στους πλανήτες
ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΕκπαιδευτική ρομποτικήΟι μηχανικοί του αύριο
ΣΤΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΣυμπερίληψη-αλληλοσεβασμός-διαφορετικότηταΗ σωματική αναπηρία στις κοινωνίες του χθες και του σήμερα

Α κ ρ ι β έ ς    Α ν τ ί γ ρ α φ ο   του  παρόντος  Πρακτικού  θα κοινοποιηθεί: 

 1. Στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
 2. Και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα  του σχολείου

  Η πράξη αυτή αφού συντάχτηκε, εγκρίθηκε και υπογράφεται όπως παρακάτω.

                Η Δ/ντρια  του Σχολείου                                                              Οι εκπαιδευτικοί

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Η σχολική χρονιά στο Σχολείο μας ξεκίνησε με τον καθιερωμένο αγιασμό.

Μια άψογη καθ’όλα τελετή με την τήρηση των μέτρων και οδηγιών για την πανδημία

Ευχαριστούμε θερμά τους  ιερείς που μας ευλόγησαν , τον εκπρόσωπο του Δήμου, αντιδήμαρχο κ. Γαζή, με τις ολόθερμες ευχές του, όλους τους γονείς που ήταν άψογοι στη συνεργασία . Όλοι μαζί ευχόμαστε στα παιδιά μας να έχουν υγεία, και μια πολύ καλή σχολική χρονιά, όπως τους αξίζει!

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Αγαπητοί γονείς των μαθητών/τριών του Σχολείου μας.,

εγώ προσωπικά και όλοι οι εκπαιδευτικοί σάς εκφράζουμε τις ευχές μας για μια γόνιμη και δημιουργική σχολική χρονιά. Μια σχολική χρονιά που ξεκινά με τον ίδιο ασυνήθιστο τρόπο που τελείωσε η προηγούμενη.

Με την επιδημία του Covid-19 να καθορίζει αποφασιστικά τις ζωές μας, συνεπώς και τη λειτουργία των Σχολείων μας.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι το σχολείο έκανε όλα όσα προνοούνται στο υγειονομικό πρωτόκολλο για τη λειτουργία των Σχολείων (καθαριότητα, αντισηπτικά,..) και είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021. Δυστυχώς, η κατάσταση που επικρατεί εξαιτίας της πανδημίας δεν επιτρέπει την είσοδο των γονέων στο σχολείο.

Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 οι μαθητές θα ρθούνε στις 08:30. Θα  γνωρίσουν τους δασκάλους τους στον οριοθετημένο για την κάθε τάξη χώρο στο προαύλιο, θα μπουν στις τάξεις τους,  στις 09:00 θα γίνει ο αγιασμός όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Θ. Φ1/115739/ΓΔ4 (λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19, o καθιερωμένος αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου με  εκπροσώπους εκπαιδευτικών και μαθητών.) Κατόπιν ο ιερέας θα μπει σε κάθε μια τάξη και θα αγιάσει εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μετά τον Αγιασμό θα αποχωρήσουν μαθητές και γονείς .

 1. Η είσοδος των μαθητών θα γίνεται υποχρεωτικά με μάσκα
 2. Για την πρώτη εβδομάδα, δηλαδή τη Δευτέρα και την Πέμπτη θα πρέπει υπoχρεωτικά οι μαθητές να έχουν βεβαίωση αυτοδιαγνωστικού τεστ (self test).
 3. Από την επόμενη εβδομάδα η επίδειξη βεβαίωσης του τεστ θα γίνεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή πρωί. Μαθητής που δεν θα φέρει τη βεβαίωση του τεστ, δεν θα του επιτρέπεται η είσοδος στο Σχολείο
 4. Η είσοδος των γονέων δεν θα επιτρέπεται, εκτός από τους γονείς των μαθητών της Α’ τάξης που θα συνοδεύσουν τα παιδιά τους, μόνο την πρώτη μέρα και αν κρίνεται αναγκαίο. Και η είσοδος των γονέων θα γίνει με υποχρεωτική χρήση μάσκας. 
 5.  Από την Τρίτη 14-9-2021 το Σχολείο θα λειτουργεί κανονικά από 08:15 μέχρι 13:15.
 6.  Δεν θα ξεκινήσει το Ολοήμερο μέχρι να καλυφθούν τα κενά εκπαιδευτικών στον πρωινό κύκλο.
 7. Παρακαλείσθε να είστε ακριβείς στην ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Η πόρτα του προαυλίου 8:15 θα κλειδώνει.
 8. Τα μεταφορικά μέσα θα μεταφέρουν κανονικά τους μαθητές από την πρώτη μέρα λειτουργίας των Σχολείων (Δευτέρα 13-9-2021) . Την πρώτη μέρα θα αποχωρήσουν τα λεωφορεία στις 10:00 από το Σχολείο.
 9. Τις πρώτες μέρες θα αφιερωθεί χρόνος για την ενδελεχή ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τη χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων και ατομική υγιεινή. . Παράκλησή μας είναι σε αυτή την κατεύθυνση να βοηθήσετε και εσείς ως γονείς, όπως και να ελέγχετε τα παιδιά σας καθημερινά με βάση τη λίστα συμπτωμάτων πριν την προσέλευσή τους στο σχολείο. Τις οδηγίες του ΕΟΔΥ θα τις βρείτε αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας.
 10. Ακόμη σας επισημαίνουμε ότι οι μαθητές πρέπει να έχουν καθημερινά μαζί τους αντισηπτικό υγρό ή μαντηλάκι, δύο μάσκες σε ξεχωριστό σακουλάκι η καθεμία, ατομικό νερό.

Με εμπιστοσύνη στην καλή διάθεση, στην αλληλοκατανόηση και στη

συνεργασία μας, θα τα καταφέρουμε κι όλα θα πάνε καλά!

Το τηλέφωνο του Σχολείου είναι: 26450 92450 και η ηλεκτρονική διεύθυνση:

mail@dim-nydriou.lef.sch.gr

ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Μια δύσκολη και πρωτόγνωρη σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της.

Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές στάθηκαν άψογα στο ύψος των περιστάσεων.

Οι δράσεις μας, στο μικρό δια ζώσης  διάστημα, ήταν λίγες αλλά για όλους σημαντικές.

 • Οι μαθητές της Β΄ τάξης με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού των Εικαστικών, κ. Φίλιππου Σκλαβενίτη, ήραν μέρος στον Μαθητικό διαγωνισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση και απέσπασαν με τα έργα τους το Α΄ Βραβείο.
 • Μέσα από το μάθημα των Εικαστικών τα παιδιά ζωγράφισαν τους τοίχους του Σχολείου

 • Η θεατρική ομάδα της ΣΤ΄ τάξης με την εκπαιδευτικό της Θεατρικής Αγωγής, κ. Πολίτη Αναστασία, παρουσίασαν με δύο παραστάσεις τους το θεατρικό έργο «Το μελάνι της σουπιάς» με σπουδαία μηνύματα για το θαλάσσιο περιβάλλον και την προστασία του

 • Μαθητές της Δ΄ τάξης με τη βοήθεια της εκπ/κού της Τάξης Υποδοχής, κ. Μελισσόβα Ελένης  αλλά και των εκπ/κών των τάξεων, έγραψαν, σκηνοθέτησαν και παρουσίασαν ένα θεατρικό δρώμενο με θέμα τη φιλία και την αγάπη

Ευχαριστούμε θερμά το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων για την παρουσία τους και την προσφορά τους επί παντός καιρού. Τον πρόεδρο της Τ.Κ. Νυδριού κ. Καββαδά Γιάννη, τον γονέα κ. Παπαδόπουλο Περικλή που για μια ακόμα χρονιά ανιδιοτελώς μετέφερε τα σχολικά βιβλία από τη Λευκάδα αλλά και όλους τους γονείς των μαθητών μας για το ενδιαφέρον τους και το νοιάξιμο για το Σχολείο.

                     Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι με υγεία κι αισιοδοξία!!!

Αγαπητοί γονείς των μαθητών του Σχολείου μας,

τη Δευτέρα 10 Μαΐου επιστρέφουμε στο Σχολείο μας

Σύμφωνα με την εγκύκλιο  του Υ.ΠΑΙ.Θ.Αρ. 50209/ΓΔ40/5-05-2021 Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για την τρέχουσα εβδομάδα, διενεργείται δύο (2) φορές, Δευτέρα και Πέμπτη και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Συστήνεται να γίνεται το προηγούμενο βράδυ κι όχι το πρωί της ίδιας μέρας.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο για τους μαθητές από τους  γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ  του μαθητή και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).

Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος γίνεται στο σπίτι σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους μαθητές  των 13 ετών και κάτω με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.

Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος:

α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19» στην συνέχεια, με την χρήση των κωδικών – (taxisnet)  ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 , μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών

Ο μαθητής θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα στην είσοδο του Σχολείου το πρωί της Δευτέρας και της Πέμπτης στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς. Στην περίπτωση που μαθητής δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του, δεν γίνεται δεκτός, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα.

Προβλέπεται, επίσης, η εφαρμογή όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί:

– η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,

– τα διαλείμματα κατά τάξεις,

– οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,

– η χρήση αντισηπτικών,

– οι σχολαστικοί καθαρισμοί,

– οι τακτικοί αερισμοί των χώρων,

– τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

Ακόμα,

1.παρακαλείσθε να είστε συνεπείς στην πρωινή προσέλευση, η πόρτα του

προαυλίου θα κλειδώνει στις 8:20

 1. Το μεσημέρι να μην δημιουργείται συνωστισμός στην έξοδο και η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.
 2. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο προαύλιο και στο Σχολείο, χωρίς σοβαρό λόγο, χωρίς ραντεβού και χωρίς ενημέρωση της Δ/ντριας.
 3. Σε απουσία μαθητή καλό θα είναι να ενημερώνετε το Σχολείο.

Με καλή διάθεση, υπομονή , συνεργασία  και  υπευθυνότητα θα πάνε όλα καλά!

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες ανακοινώσεις η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, με εξαίρεση τον Δήμο Μεγανησίου εντάχθηκε στις περιοχές που υπάγονται  στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, όσον αφορά  τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

Τα νέα περιοριστικά μέτρα, που τίθενται σε ισχύ από αύριο, Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021, θα ισχύσουν μέχρι και την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021.

Από αύριο ξεκινάει η τηλεκπαίδευση (14:10-17:20) με τις ώρες και το πρόγραμμα της προηγούμενης περιόδου αναστολής λειτουργίας των σχολείων.  Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων θα σας στείλουν το πρόγραμμα. Η τηλεκπαίδευση είναι υποχρεωτική και θα καταγράφονται οι απουσίες.

Ευχαριστώ όλους σας για την άριστη συνεργασία  που  έχουμε όλη αυτή τη δύσκολη σχολική χρονιά που διανύουμε κι εύχομαι ξανά, υπομονή, δύναμη και γρήγορα να ξαναβρεθούμε στο Σχολείο μας υγιείς και δυνατοί!!

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   28-02-2021

Αγαπητοί γονείς,
Σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα και τις αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και
φορέων, το Σχολείο μας θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

Απαιτείται να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί:
Α. Να αποφεύγεται ο συνωστισμός ιδιαίτερα το μεσημέρι στην έξοδο του
Σχολείου. Ο χώρος είναι αρκετός για την τήρηση των αποστάσεων και την ασφαλή και ομαλή αποχώρηση.
Β. Δεν επιτρέπεται ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς στο χώρο του Σχολείου,αλλά αυτή θα γίνεται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά και εφόσον συντρέχει λόγος.
Γ. Κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να απουσιάζει από το Σχολείο αν δεν υπάρχει λόγος υγείας. Οι απουσίες καταγράφονται καθημερινά.
Δ. Όταν κάποιος μαθητής απουσιάζει λόγω υγείας οφείλετε να ενημερώνετε το Σχολείο.

Με ψυχραιμία, υπομονή, αισιοδοξία, μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα, χωρίς το
φόβο και τον πανικό της παραπληροφόρησης, θα βγούμε νικητές και θα χαρούμε
την άνοιξη που έρχεται
Προσωπικά και εκ μέρους όλων των εκπαιδευτικών σας διαβεβαιώνουμε ότι
είμαστε δίπλα σας κι ευχόμαστε καλή υγεία και καλή άνοιξη!!
Τηλ. Σχολείου :2645092450
Ηλεκτρονική διεύθυνση : mail@dim-nydriou.lef.sch.gr

Νυδρί, 28-2-2021
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ   11/01/202

Αγαπητοί γονείς,

Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά!

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με Αρ. Πρωτ. 797/ΓΔ4/ 05-01-2021, η επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων ξεκινάει τη Δευτέρα 11-1-2021.

Θα είναι ένα δύσκολο ξεκίνημα που απαιτεί από όλους μας μεγάλη προσοχή, υπομονή και υπευθυνότητα.

Δεν αλλάζει η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών και το ΟΛΟΗΜΕΡΟ θα λειτουργήσει κανονικά από τη Δευτέρα όπως και το κυλικείο.

Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, καθ’ όλη τη διάρκεια που τα παιδιά θα είναι στο Σχολείο, τόσο μέσα στην τάξη όσο και στα διαλείμματα και στο Ολοήμερο. Θα πρέπει να έχουν μαζί τους δύο μάσκες σε ξεχωριστά σακουλάκια και ατομικό δοχείο νερού και φαγητού.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Σχολείο στους γονείς κηδεμόνες εκτός αν υπάρχει ραντεβού και βέβαια με χρήση μάσκας.

Παρακαλείσθε στην κατά την αποχώρηση των μαθητών με πολλή προσοχή και υπομονή να αποφεύγετε το συνωστισμό  έξω από τον αύλειο χώρο, αλλά και να τηρείτε τις αποστάσεις.

Σε  περίπτωση βροχής οι μαθητές των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων θα βγαίνουν το μεσημέρι από την είσοδο  του Ολοήμερου και των Δ’, Ε’ και ΣΤ΄ τάξεων από την κεντρική είσοδο του Σχολείου.

Όσοι στις μέρες των διακοπών μετακινηθήκατε εκτός νομού, καλό θα είναι να έχετε κάνει τεστ .  Τα παιδιά που μπορεί να έχουν συμπτώματα  γρίπης, ίωσης ή οτιδήποτε άλλο ,δεν θα έρχονται στο σχολείο μέχρι να γίνουν εντελώς καλά .Αν η απουσία ξεπερνάει τις δύο μέρες θα πρέπει να ενημερώνετε το Σχολείο και να έχετε συμβουλευτεί τον παιδίατρό σας.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (19-12-2020) -ΕΥΧΕΣ

Αγαπητοί γονείς των μαθητών/τριών  του Σχολείου μας,

Το Α΄ τρίμηνο τελείωσε, πρωτόγνωρα για όλους μας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. Φ36/168674/Δ1/11-12-2020 (Β’ 5485)με θέμα «Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2020-2021.»η βαθμολογία θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη Δευτέρα 21-12-2020 και ώρα 12:00- 13:00

Οι γονείς των Α΄ και Β΄ τάξεων που δεν παίρνουν βαθμολογία, μπορούν να ενημερωθούν από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς σε  συνεννόηση μαζί τους ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά την Τρίτη 22/12 ή την Τετάρτη 23/12/2020

Φέτος τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά αλλά κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει την μαγεία και τα συναισθήματα των γιορτών. Μην επικεντρώνεστε στα αρνητικά και ας ζήσει ο καθένας τα θετικά.

Είναι ουσιαστικό να αποδεχτούμε  την κατάσταση αλλά και όλες τις σκέψεις και τα συναισθήματα που την συνοδεύουν. Μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να γιορτάσουμε όπως τα προηγούμενα χρόνια αλλά μπορούμε να βρούμε τρόπους για να δώσουμε νόημα, σκοπό, και χαρά στις γιορτές.

Προσωπικά και εκ μέρους όλων των εκπαιδευτικών του Σχολείου εύχομαι σε όλους και στον καθένα προσωπικά, Καλές γιορτές με υγεία και  αισιοδοξία! Η νέα χρονιά να είναι φορέας καλών ελπίδων και να φέρει στον καθένα ό,τι καλύτερο επιθυμεί!

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16-11-2020-ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αγαπητοί γονείς του Σχολείου,

από σήμερα 16 Νοεμβρίου μετά την αναστολή λειτουργίας του σχολείου, η εκπαιδευτική διαδικασία δεν σταματά αλλά συνεχίζεται με διαφορετικούς τρόπους.

Κατανοούμε απόλυτα τις ανησυχίες σας και το άγχος σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε δίπλα σας για το καλό όλων των παιδιών, πρωτίστως για την καλή ψυχολογική τους κατάσταση και κατά δεύτερον για τη συνέχιση των μαθημάτων.

Θα λάβετε από τους εκπαιδευτικούς το νέο πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, οδηγίες για το πώς θα γίνονται τα μαθήματα, τα οποία θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 18/11/2020 και ώρα 14:00 Στις οδηγίες θα υπάρχουν οι σύνδεσμοι των εκπαιδευτικών με τους οποίους θα μπαίνετε στα διαδικτυακά μαθήματα, τις ώρες που θα λέει το πρόγραμμα. Αν δεν διαθέτετε ηλεκτρονική συσκευή μπορείτε να ακούτε το μάθημα από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση. Τον αριθμό που θα καλέσετε θα σας τον δώσει ο εκπαιδευτικός της τάξης.

Βιβλία, τετράδια ή ό,τι άλλο έχουν αφήσει οι μαθητές στο Σχολείο, μπορείτε να τα πάρετε από το Σχολείο,  κάθε μέρα από Τετάρτη 10:00-12:00.

Επισημαίνεται  ότι

 • η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του.
 • Θα καταγράφονται οι απουσίες των μαθητών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σχολείο, εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2645092450 ή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  mail@dim-nydriou.lef.sch.gr

Ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη, υπομονή, ηρεμία και κυρίως καλή υγεία!!

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14-11-2020-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ- ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Από τη Δευτέρα 16/11/2020 και για 2 εβδομάδες αναστέλλεται η λειτουργία για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία. Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα λειτουργήσει εξ αποστάσεως, με την εκπαιδευτική τηλεόραση και τη σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση:

Α. Εκπαιδευτική τηλεόραση: από τη Δευτέρα το πρωί στις 9 π.μ. ? πρώτη ημέρα εφαρμογής των μέτρων ? θα αρχίσουν να προβάλλονται από την ΕΡΤ2 τηλεοπτικά μαθήματα για μαθητές δημοτικού. Θα ανακοινωθεί αύριο το πρόγραμμα των μαθημάτων αυτών.

Β. Σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση: Η τηλε-εκπαίδευση θα ξεκινήσει την Τετάρτη 18/11, μετά τη σχολική αργία της 17ης Νοεμβρίου. Η τηλε-εκπαίδευση θα είναι υποχρεωτική, η κάθε διδακτική ώρα θα έχει διάρκεια 30? (μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής), και θα πραγματοποιείται από τις 2 έως τις 5 .μμ. για τα Δημοτικά. Είμαστε στην αναμονή οδηγιών.

Καλή δύναμη σε όλους, εκπαιδευτικούς και γονείς για να κερδίσουμε κι αυτόν το δύσκολο αγώνα. Ήρεμα, ψύχραιμα με αλληλοκατανόηση, για το καλό των παιδιών μας όλοι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι:

 • Την Τρίτη 27-10-2020 δεν θα γίνουν μαθήματα. Οι μαθητές θα ρθουν κανονικά το πρωί στο Σχολείο όπως κάθε μέρα.Θα γίνει η παράδοση της σημαίας στους μαθητές της Στ΄ τάξης, όπως αυτοί επιλέχτηκαν με βάση τη βαθμολογία τους και θα διαβαστεί το σχετικό πρακτικό του Συλλόγου διδασκόντων.  Θα ακολουθήσει γιορτή με αναφορά  στην εθνική επέτειο στην κάθε αίθουσα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Δεν θα λειτουργήσει το Ολοήμερο και οι μαθητές θα αποχωρήσουν στις 10:00 με τον τρόπο που φεύγουν κάθε μέρα.
 • Την Τετάρτη 28-10-2020, μέρα της εθνικής επετείου, θα ρθούν στο Σχολείο, μόνο οι μαθητές του ΣΤ1 που είναι στη σημαία και η μαθήτρια που θα καταθέσει στεφάνι. Λόγω της πανδημίας δεν θα γίνει μαθητική παρέλαση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

Δημοτικό Σχολείο Νυδριού            Σχ. Έτος: 2020-2021

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι βάση της υπ? αριθμ. Απόφασης 17812/Γ6- 12/02/2014 του Υπουργείου Παιδείας περί σύστασης και λειτουργίας Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 θα υπάρχει στο προσωπικό του σχολείου μας Ψυχολόγος (κ. Ευαγγελία Μερισιώτη) και Κοινωνική Λειτουργός (κ. Ελένη Ελευθερίου) κάθε Τετάρτη.

Η  Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αποτελεί ένα νέο καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος και σκοπό έχει την προσφορά υποστηρικτικών υπηρεσιών σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σχολείο στο τηλέφωνο 2645092450

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο μας φέτος είναι ένα απ τα 218 σχολεία της Ελλάδας που είναι πιλοτικό στα  Εργαστήριο Δεξιοτήτων.

Τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» αποσκοπούν να καλλιεργήσουν σύγχρονες δεξιότητες στους μαθητές και στις μαθήτριες, προκειμένου να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις σχολικές γνώσεις και ικανότητές τους και κατ? επέκταση να ανταποκρίνονται ευχερέστερα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους θεματικούς άξονες των εργαστηρίων που θα  αξιοποιηθούν στο Σχολείο μας από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης. Θα υλοποιηθεί ένα θέμα απ τον κάθε θεματικό κύκλο για ένα δίμηνο περίπου το καθένα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Σας ενημερώνουμε ότι το Ολοήμερο θα ξεκινήσει να λειτουργεί τη

Δευτέρα 28 -9-2020.

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους ατομικά σκεύη για φαγητό και νερό, μάσκα και υγρό αντισηπτικό ή μαντηλάκι.

 

Σύμφωνα με την αρ.. Φ7/118139/ΦΔ/Δ1/9-9-2020 (ΦΕΚ 3838/9-9-2020 Υ.Α) αν κάποιος γονέας επιθυμεί να γράψει το παιδί του στο Ολοήμερο, μπορεί να το κάνει με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 28-9-2020.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων Α/θμιας-Β/θμιας-ΕΑΕ-ΣΔΕ-ΙΕΚ-ΚΔΒΜ-ΓΑΚ-Βιβ/θκών-Φροντ/ρίων-ΚΞΓ | ΦΕΚ

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Αγαπητοί γονείς των μαθητών/τριών του Σχολείου μας.,

εγώ προσωπικά και όλοι οι εκπαιδευτικοί σάς εκφράζουμε τις ευχές μας για

μια γόνιμη και δημιουργική σχολική χρονιά. Μια σχολική χρονιά που ξεκινά με

τον ασυνήθιστο τρόπο που τελείωσε η προηγούμενη. Με την επιδημία του

Covid-19 να καθορίζει αποφασιστικά τις ζωές μας, συνεπώς και τη λειτουργία

των Σχολείων μας. Μέσα σ? αυτό το κλίμα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια

νέα πραγματικότητα.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι το σχολείο έκανε όλα όσα προνοούνται στο

υγειονομικό πρωτόκολλο για τη λειτουργία των Σχολείων (απολύμανση,

αντισηπτικά,..) και είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες,

τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

 1. Δυστυχώς, η κατάσταση που επικρατεί εξαιτίας της πανδημίας δεν

επιτρέπει την είσοδο των γονέων στο σχολείο..

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 οι μαθητές θα ρθούνε στις 10:00. Θα

γνωρίσουν τους δασκάλους τους στον οριοθετημένο για την κάθε τάξη χώρο

στο προαύλιο, θα μπουν στις τάξεις τους, θα πάρουν τα βιβλία και το

προσωρινό πρόγραμμα, στις 11:00 θα γίνει ο αγιασμός όπως προβλέπεται

στην εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Θ. Φ1/115739/ΓΔ4 ( ?ειδικά για φέτος λόγω των

αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19, o καθιερωμένος

αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου με

εκπροσώπους εκπαιδευτικών και μαθητών.) Κατόπιν ο ιερέας θα μπει σε κάθε

μια τάξη και θα αγιάσει εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μετά τον Αγιασμό θα

αποχωρήσουν μαθητές και γονείς , 11:30

Η είσοδος των μαθητών θα γίνεται υποχρεωτικά με μάσκες. Η είσοδος των

γονέων δεν θα επιτρέπεται, εκτός από τους γονείς των μαθητών της Α?

τάξης που θα συνοδεύσουν τα παιδιά τους, μόνο την πρώτη μέρα και αν

κρίνεται αναγκαίο. Και η είσοδος των γονέων θα γίνει με υποχρεωτική

χρήση μάσκας. . Η χρήση μάσκας στις αίθουσες είναι υποχρεωτική.

Από την Τρίτη 15-9-2020 το Σχολείο θα λειτουργεί κανονικά από 08:15

μέχρι 13:15. Δεν θα ξεκινήσει το Ολοήμερο μέχρι να καλυφθούν τα κενά

εκπαιδευτικών στον πρωινό κύκλο.

Παρακαλείσθε να είστε ακριβείς στην ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών.

Η πόρτα του προαυλίου 8:15 θα κλειδώνει.

Τα μεταφορικά μέσα θα μεταφέρουν κανονικά τους μαθητές από την πρώτη

μέρα λειτουργίας των Σχολείων (Δευτέρα 14-9-2020)

Τις πρώτες μέρες θα αφιερωθεί χρόνος για την ενδελεχή ενημέρωση των

μαθητών σχετικά με τη χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων και ατομική

υγιεινή. . Παράκλησή μας είναι σε αυτή την κατεύθυνση να βοηθήσετε και

εσείς ως γονείς, όπως και να ελέγχετε τα παιδιά σας καθημερινά με βάση τη

λίστα συμπτωμάτων πριν την προσέλευσή τους στο σχολείο. Τις οδηγίες του

ΕΟΔΥ θα τις βρείτε αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας.

Ακόμη σας επισημαίνουμε ότι οι μαθητές πρέπει να έχουν καθημερινά μαζί

τους αντισηπτικό υγρό ή μαντηλάκι, δύο μάσκες σε ξεχωριστό σακουλάκι η

καθεμία, ατομικό νερό. Τη Δευτέρα τσάντα για τα βιβλία, ένα τετράδιο και μολύβι.

Με εμπιστοσύνη στην καλή διάθεση, στην αλληλοκατανόηση και στη

συνεργασία μας, θα τα καταφέρουμε κι όλα θα πάνε καλά!

Το τηλέφωνο του Σχολείου είναι: 26450 92450 και η ηλεκτρονική διεύθυνση:

mail@dim-nydriou.lef.sch.gr

 

 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ:ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 (COVID-19)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά το τραγικό συμβάν , του αιφνίδιου θανάτου του συμπολίτη μας Τάσου Ναυρόζογλου, σας υπενθυμίζουμε ότι το Σχολείο μας από 23-1-2020 διαθέτει από δωρεά της οικογένειας Β. Θερμού αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή ελεγμένο και δηλωμένο στον Εθνικό Χάρτη Απινιδωτών. Έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από την Kid?s save live  εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας  και βρίσκεται στο Δημοτικό Σχολείο Νυδριού για τις ανάγκες των Σχολείων κατά τη σχολική περίοδο και από  01-07-2020 μέχρι  07-09-2020 στο Φαρμακείο της κ. Γαζή Κωνσταντίνας στον κεντρικό δρόμο του Νυδριού για τις τυχόν ανάγκες συμπολιτών μας ή τουριστών.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς,

Η σχολική χρονιά τελειώνει με έναν εντελώς ασυνήθιστο τρόπο. Φέτος δεν θα συναντηθούμε στο Σχολείο για να ανταλλάξουμε τις καλοκαιρινές  ευχές μας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Φ7/ΦΜ/73996/Δ1/15-6-2020), λόγω της πανδημίας και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή συγχρωτισμού, οι έλεγχοι βαθμολογίας και Τίτλοι Προόδου και Σπουδών θα δοθούν την Πέμπτη 25-6-2020 στα παιδιά που παρακολουθούν τα μαθήματα εκείνη τη μέρα σε κλειστούς ατομικούς φακέλους, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία γονέα ή κηδεμόνα. Την Παρασκευή 26-6-2020 με τον ίδιο τρόπο θα δοθούν στα υπόλοιπα παιδιά. Και τις δύο αυτές μέρες τα παιδιά θα σχολάσουν κανονικά (13:15)

Για όποιον μαθητή  θα απουσιάσει την Πέμπτη ή την Παρασκευή, μπορείτε να ρθείτε στο Σχολείο να πάρετε το φάκελό  του  τη Δευτέρα 29-6 ή την Τρίτη 30-6 και ώρες 9:00-13:30

Επίσης, για τους μαθητές των Α΄ και  Β΄ τάξεων που δεν θα πάρουν βαθμολογία, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα του Σχολείου (26450 92450 ή 2645093183) τη Δευτέρα 29-6 ή Τρίτη 30-6 για να μιλήσετε με τον εκπαιδευτικό  του παιδιού σας και να ενημερωθείτε για την πρόοδό  του.

Θέλω προσωπικά και εκ μέρους όλων των εκπαιδευτικών του Σχολείου να σας ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία μας όλο το χρόνο, την κατανόηση και την υπομονή σας το δύσκολο  διάστημα που περάσαμε και που  όλοι ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί.

Υπενθύμιση: Να μην πεταχτούν τα βιβλία της χρονιάς που τελειώνει.

Καλή υγεία και πολύ καλό καλοκαίρι σε όλους!!!

Νυδρί, 24-6-2020

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

 

 

Αγαπητοί γονείς, καλημέρα

Το σχολείο μας θα συμμετέχει στο πρόγραμμα του Χαμόγελου του Παιδιού για τα παιδιά ως θύματα εξαφάνισης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών Α και Β Δημοτικού.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπαιδευτικό του σχολείου μας,

στο e-mail anastasiakourti.ak@gmail.com

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Δίπλα σε κάθε παιδί θύμα Εξαφάνισης. (Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

“Γίνονται αρπαγές στην Ελλάδα;” “Πως μπορώ να προλάβω μία εξαφάνιση;” “Τι πρέπει να κάνω αν χάσω το παιδί μου;”. Οι ψυχολόγοι του Οργανισμού απαντούν σε όλα αυτά τα ερωτήματα, καθώς επίσης δίνουν πρακτικές συμβουλές για να προλάβουμε αλλά και να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο μιας εξαφάνισης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αγαπητοί γονείς,

Από Δευτέρα 1η Ιουνίου τα Δημοτικά Σχολεία επαναλειτουργούν με νέες συνθήκες.

 1. Οι μαθητές θα έρχονται στο Σχολείο εκ περιτροπής. Δηλαδή οι μισοί Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή , οι άλλοι μισοί Τρίτη-Πέμπτη και την επόμενη βδομάδα αντίστροφα.. Έχει προβλεφθεί για το Σχολείο μας τα αδέρφια να έρχονται την ίδια μέρα για διευκόλυνσή σας. Θα ενημερωθείτε από τους εκπαιδευτικούς των παιδιών σας για τις ομάδες των μαθητών.
 2. Αν υπάρχει στην οικογένεια άτομο ευπαθούς ομάδας , θα πρέπει να κάνετε υπεύθυνη δήλωση, το αργότερο μέχρι Τρίτη 02-06-2020, η οποία θα αναφέρει : «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου για νόσηση από covid-19» ή «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου» Για αυτούς τους μαθητές που θα έχουμε μια τέτοια υπεύθυνη δήλωση θα συνεχίσει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση απ τους εκπαιδευτικούς όπως γινόταν ως τώρα.
 3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος από Δευτέρα 01-06-2020 σε κανέναν εντός του Σχολείου. Η επικοινωνία μεταξύ γονέων και σχολείου θα γίνεται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.
 4. Περιορίζεται ο συνωστισμός κυρίως κατά την αποχώρηση των μαθητών το μεσημέρι. Οι γονείς των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης θα παραλαμβάνουν τα παιδιά τους στις 13:05, των Γ΄ και Δ΄ στις 13:10 και των Ε-ΣΤ΄ στις 13:15. Πρέπει στο χρόνο να είστε συνεπείς τόσο το μεσημέρι όσο και το πρωί. Στις 8:15 η πόρτα του προαυλίου θα κλειδώνει. Τα λεωφορεία και τα ταξί θα λειτουργούν κανονικά και με πληρότητα 50%.
 5. Οι σχολικές αίθουσες διαμορφώθηκαν ώστε να είναι ένας μαθητής ανά θρανίο κι ο μέγιστος αριθμός είναι 12 μαθητές στο δικό μας Σχολείο. Το ωράριο του Σχολείου θα είναι όπως μέχρι τώρα, δεν θα λειτουργεί το Ολοήμερο και τα διαλείμματα θα γίνονται κατά τάξεις και σε διαφορετικούς χώρους εντός του προαυλίου.
 6. Το κυλικείο δεν θα λειτουργεί. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους δεκατιανό , οπωσδήποτε νερό και υγρό αντισηπτικό ή μαντιλάκια.
 7. Στις αίθουσες και σε όλους τους χώρους του Σχολείου θα υπάρχουν αντισηπτικά, η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι εξαιτίας των έκτακτων και πρωτόγνωρων συνθηκών που αντιμετωπίζουμε όλοι εξαιτίας της πανδημίας και για το διάστημα που τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, τα μέλη της ΕΔΕΑΥ του σχολείου μας (Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, Ειδική Παιδαγωγός) θα παρέχουν εξ αποστάσεως υποστήριξη στους γονείς και τους μαθητές της σχολικής κοινότητας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στον Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

 
Φίλιππα Ελένη ΠΕ23 – Πασχαλούδη Δήμητρα ΠΕ30

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-04-2020

Η Δ/ντρια κι όλοι οι δάσκαλοι του Σχολείου μας, εύχονται σε όλους Χρόνια πολλά! Η Ανάσταση του Χριστού να είναι ανάσταση για όλους στο Γολγοθά που ανεβαίνουμε. Δίνουμε όλοι αγώνα προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους επικοινωνίας, ώστε να μην χαθεί η επαφή μας με την διδασκαλία, αφού είναι αναντικατάστατη η φυσική παρουσία από οποιοδήποτε τεχνολογικό μέσο. Εντούτοις θα προχωρήσουμε με υπομονή κι αισιοδοξία για όσο ακόμα χρειαστεί, από Δευτέρα 27 Απρίλη όπως και πριν τις διακοπές του Πάσχα με το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, το  blog και τις πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας.

ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 06-04-2020

Έντυπο: “Επανασυνδεόμαστε στο σχολείο- Οι e-ιστορίες στην τάξη”

Ηλεκτρονικό έντυπο με τίτλο “ΕπαναΣυνδεόμαστε στο
Σχολείο-Οι e-ιστορίες στην τάξη” του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας,
Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το έντυπο περιλαμβάνει:

α) Χρήσιμες επισημάνσεις για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τάξη και τη
διαχείριση συζητήσεων που είναι πιθανό να προκύψουν σε σχέση με τη δύσκολη
κατάσταση που βιώνουμε λόγω των προληπτικών μέτρων για τον
κορωνοϊό-Covid-19.

και

β) Δραστηριότητες ενδυνάμωσης κοινωνικών και συναισθηματικών δεσμών στην
ηλεκτρονική τάξη για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών σε
περιόδους που έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων λόγω έκτακτων
συνθηκών.

Απώτερος σκοπός αυτή της προσπάθειάς μας είναι να στηρίξουμε τα παιδιά
κρατώντας «ενεργές» τις κοινωνικό-συναισθηματικές διαστάσεις της
μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των
μαθητών/τριών μας, αλλά και της δικής μας.

Για να δείτε το έντυπο:

epanasyndeomaste-sto-sxoleio-e-istories-drastiriotites-stin-taksi-COVID-19(1)

Για να δείτε επιπλέον σχετικό υλικό:

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2020-03-08-17-58-58/186-yliko-gia-ekpaideftikoys-sxoleia

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    04-04-2020

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των μαθημάτων της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, που προβάλλεται από την ΕΡΤ2 καθημερινά στις 10:00 το πρωί.
https://webtv.ert.gr/shows/mathainoume-sto-spiti/ .

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 03-04-2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝ_3 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ γενικό

                     ΣΥΝ_4 Φυλλαδιο συμβουλες γονεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  29-03-2020

Η δ/νση και οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας εύχονται σε όλα τα παιδιά και γονείς τους, να είναι υγιείς , δυνατοί, αισιόδοξοι και δημιουργικοί, για όσο καιρό κρατήσει αυτή η δύσκολη κατάσταση. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τη χώρα μας, για όλους μας, όμως συμβουλεύουμε τους μαθητές μας να θυμούνται  αυτά που  έχουμε μάθει στο σχολείο για το πως αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες : Με υπομονή, θάρρος, αισιοδοξία, δύναμη και θετική διάθεση.

Τηρώντας όλους τους κανόνες , τα μέτρα και τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων , δεν θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία μας, αλλά και των ανθρώπων γύρω μας.

Αγαπημένα μας παιδιά, σίγουρα θα αναρωτιέστε:

Τι θα κάνουμε σπίτι;

? Δεθείτε ακόμα πιο πολύ.

? Ξεκουραστείτε..

? Κοιμηθείτε.

? Διαβάστε πολλά πολλά βιβλία.

? Κερδίστε τους γονείς σας ή τα αδέρφια σας στα επιτραπέζια.

? Δείτε ντοκιμαντέρ, ταινίες.

? Παίξτε παιχνίδια ρόλων.

? Ξεκινήστε ένα παζλ.

? Βοηθήστε στις δουλειές του σπιτιού.

? Μαγειρέψτε μαζί με τους γονείς σας.

? Γίνετε δημοσιογράφοι και γράψτε άρθρα για την κατάσταση που βιώνουμε ή πάρτε συνέντευξη από μαμά και μπαμπά.

? Γράφετε κάθε βράδυ σε ένα ημερολόγιο τις σκέψεις σας.

? Κάνετε και καμιά επαναληψούλα !

Να είστε καλά αγαπημένοι μας μαθητές και να θυμάστε: ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ- ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ !

Κι επειδή ακριβώς δεν είμαστε διακοπές, από αύριο Δευτέρα 30 Μαρτίου θα πρέπει να κάνετε τα εξής που έχουν σχέση με τα μαθήματα:

 1. Κάθε πρωί στις 10.00από την ΕΡΤ2, η εκπαιδευτική τηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας επιστρέφει στη δημόσια τηλεόραση, ανανεωμένη και προσαρμοσμένη στη σύγχρονη πραγματικότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής. Τα μαθήματα των δύο πρώτων ημερών αφορούν τις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού και περιλαμβάνουν διδασκαλία Γλώσσας, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και Ιστορίας. Τις επόμενες ημέρες τα μαθήματα θα διευρυνθούν και για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, ενώ θα εμπλουτιστούν και με άλλα διδακτικά αντικείμενα.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των πρώτων ημερών του τηλεοπτικού σχολείου της ΕΡΤ2  έχει ως εξής:

Δευτέρα 30 Μαρτίου

 1. Επαναληπτικό μάθημα στη Γλώσσα Δ?, Ε? και ΣΤ? τάξης Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος
 2. Ιστορία Δ? τάξης  Εκπαιδευτικός: Γιώργος Δάβος
 3. Φυσική Ε? τάξης Εκπαιδευτικός: Ουρανία Γκικοπούλου

Τρίτη 31 Μαρτίου

 1. Μαθηματικά, Γ? & Δ? τάξης Εκπαιδευτικός: Μίνα Τόδωρη
 2. Μαθηματικά, Δ? & Ε? τάξης Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος
 3. Φυσική Ε? & ΣΤ? τάξης Εκπαιδευτικός: Κώστας Χωριανόπουλος
 4. Μπορείτε να βρείτε το blog μας στη διεύθυνση https://dimotikosxoleionydriou.blogspot.com/. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τη σελίδα και όχι να κάνετε αναζήτηση σε κάποια μηχανή αναζήτησης (π.χ. google) καθώς είναι κρυφό ώστε να μπορεί να μπαίνει μόνο όποιος έχει τη διεύθυνσή. Τα σχόλια είναι ανοιχτά για όποιον θέλει να σχολιάσει, αλλά προτιμότερο θα ήταν να επικοινωνείτε με τους εκπαιδευτικούς μέσω mail και οι ίδιοι θα επικοινωνούν με σας
 5. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ετοιμάσει για την ασύγχρονη εκπαίδευση τάξεις (κάτι παρόμοιο με το blog), όμως επειδή ακόμα είναι δυσλειτουργικό (πολύ αργό) κι επειδή δεν έχουν πάρει οι περισσότεροι μαθητές ακόμα κωδικούς, για να μην χάνεται χρόνος θα ξεκινήσουμε με το blog το οποίο είναι απλό και εύχρηστο? θα επικοινωνείτε με τους εκπαιδευτικούς μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης τους κι όταν είναι έτοιμες και οι τάξεις στις πλατφόρμες του Υπουργείου θα σας ενημερώσει ο δάσκαλος του παιδιού σας.

Καλή συνέχεια, καλή υγεία σε όλους!!!

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς ,εύχομαι  να είστε όλοι καλά, εσείς και η οικογένειά σας. Το κλείσιμο των σχολείων για απροσδιόριστο χρόνο, είναι μεγάλο πλήγμα για όλους αλλά και για τους μαθητές, γιατί τους αποκόπτει από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου στηρίζοντας όλους τους μαθητές μας, θα είμαστε παρόντες και θα υποστηρίξουμε κάθε προσπάθεια, η οποία θα μας φέρει κοντά με τους μαθητές μας.

Ανταποκρινόμενοι στον πολυδιάστατο ρόλο που υπηρετούμε, προετοιμαζόμαστε για την ασύγχρονη εξ? αποστάσεως εκπαίδευση.

Μετά την επικοινωνία μας για τη συγκέντρωση των προσωπικών σας e-mails, προχωράμε στο  2o βήμα.

Για να προχωρήσει η  προετοιμασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα πρέπει να μπείτε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr) και να κάνετε άμεσα εγγραφή του μαθητή, ώστε να αποκτήσετε τους μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα.

Ο σύνδεσμος είναι https://register.sch.gr/students/  . Εκεί θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία που σας ζητά (ονοματεπώνυμο μαθητή, ημερομηνία γέννησης, Α.Μ. μαθητή και το e-mail). Πρέπει να προσέξτε  να συμπληρώσετε τα στοιχεία του μαθητή όπως υπάρχουν στον έλεγχο Α΄ τριμήνου, γιατί  έτσι έχουν καταχωρηθεί στο myschool.

Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τους κωδικούς που θα σας δοθούν.

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών σας προστατεύονται από τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και τον Ν. 4624/2019.

Συγχρόνως σας ενημερώνουμε ότι επειδή αυτές τις μέρες το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο είναι υπερφορτωμένο, θέλει υπομονή, το αργότερο όμως μέχρι 30-3-2020  θα πρέπει να έχετε κάνει τις ενέργειες απόκτησης κωδικού.  Γι αυτόν το λόγο και για να μην χάνεται χρόνος, εμείς σα σχολείο θα φτιάξουμε ένα blog κι από κει ο κάθε εκπαιδευτικός θα σας ενημερώνει για το υλικό  που θα ανεβάζει. Ευελπιστούμε ότι από Δευτέρα 30-3-2020 θα είναι έτοιμο

Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας  στο mail@dim-nydriou.lef.sch.gr

Καλή δύναμη σε όλους !                               Η Δ.ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

? Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στο
Σχολείο μας να στείλουν ΑΜΕΣΑ με ηλεκτρονικό μήνυμα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σχολείου mail@dim-
nydriou.lef.sch.gr ή στον εκπαιδευτικό της τάξης του μαθητή
τα παρακάτω στοιχεία:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (mail) ΓΟΝΕΑ
? Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε καθημερινά την
ιστοσελίδα του Σχολείου για τυχόν ανακοινώσεις
? Για οποιοδήποτε θέμα επικοινωνήστε με τη Δ/ντρια του
Σχολείου, εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο:
2645092450 ή στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση του
Σχολείου

ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ!!

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Καλώς ήλθατε στην σελίδα του Δημοτικού Σχολείου Νυδρι

Το δημοτικό σχολείο Νυδριού λειτουργεί ως 12/θέσιο από το έτος 2000 μετά από σταδιακή συγχώνευση των σχολείων Περιγιαλίου, Ράχης, Χαραδιατίκων, Πόρου και Βλυχού. Το διδακτήριο που στεγάζεται κατασκευάστηκε σε οικόπεδο δωρεάς ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΩΝΑΣΗ και διαθέτει 23 αίθουσες διδασκαλίας, 2 βιβλιοθήκες, χημείο, αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιατρείο, αίθουσα μουσικής,αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,αίθουσα γυμναστικής,βεστιάριο. Το διδακτήριο βρίσκεται στον κάμπο του Νυδριού πάνω στον περιφερειακό δρόμο Λευκάδας-Βασιλικής.

Το σχολείο λειτουργεί με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π) και φοιτούν σε αυτό 208 μαθητές.

Αφήστε μια απάντηση